-

Kilpailusta kannusteita tuottavuuden parantamiseen

Tiedote
0 kommenttia

Sote-uudistus nytkähti taas askeleen eteenpäin, kun hallitus jätti tänään eduskunnalle lakiesitykset maakuntalaista ja alan järjestämislaista. Lääkäripalveluyritykset ry:n mielestä hallituksen lakiesitykset luovat edellytyksiä sote-uudistuksen toteuttamiselle niin, että sille asetetut tavoitteet saavutetaan.

Palveluiden saatavuuden parantaminen, oikeudenmukaisuuden lisääminen palveluiden saatavuuden osalta ja sitä kautta terveyserojen pienentäminen sekä arvioidun kustannusten kasvun taittaminen ovat sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita.

– Jotta sote-uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa yhtäaikaisesti, tulee uudistuksen myötä luoda kannusteita tuottavuuden merkittävälle parantamiselle, kertoo Lääkäripalveluyritykset ry:n puheenjohtaja Asko Koskinen.

Terveydenhuollon saatavuutta voidaan parantaa kustannustasoa nostamatta, jos palveluiden tuottavuutta kyetään parantamaan. Reilut kilpailulliset olosuhteet luovat edellytyksiä tuottavuuden parantumiselle. 

– Julkisen sektorin järjestämisvastuu on selkeästi erotettava palvelutuotannosta, ja tuottajien välillä täytyy vallita reilu ja neutraali kilpailutilanne. Tuottavuuden parantaminen ilman kilpailua on vaikeaa, joten sitä on lisättävä palveluntuottajien välille, esittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Maakuntalaissa ja järjestämislaissa vahvistetaan julkisen sektorin järjestämisvastuullista tahoa. Esityksen mukaan sote-vastuut siirtyvät kunnilta perustettaville maakunnille.

Partanen korostaa, että sote-uudistusta tehdään jokaista suomalaista varten, ei hallinnon tarpeisiin. Jotta kansalaiset nousisivat palvelujärjestelmässä tärkeimmälle paikalle, on kilpailutusta toteutettava myös valinnanvapauden pohjalta. Tällöin asiakkaat osaltaan ohjaisivat ja kirittäisivät palvelutuotantoa omilla valinnoillaan.

– Kilpailun myötä luodaan myös kannusteet parantaa palveluiden saatavuutta sekä hyvät olosuhteet niiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiselle sekä innovaatioiden ja uusien toimintamallien kehittämiselle ja käyttöönotolle, Koskinen toteaa.

Lääkäripalveluyritykset ry

puheenjohtaja Asko Koskinen, puh. 050 517 5471, asko.koskinen@medilaser.fi
toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Twitter:

@LPYry
@ismo_partanen

Lue tiedote ePressissä