-

Kilpailuvääristymät hidastavat lääkäripalveluyritysten kehitystä

Tiedote
0 kommenttia

Lääkäripalveluyritysten barometri 2009:

Yleinen suhdannetilanne on ylivoimaisesti pahin kehittämisen este yksityisillä lääkäripalveluyrityksillä. 65 prosenttia yksityisistä lääkäripalveluyrityksistä on samaa mieltä. Muita merkittävimpiä esteitä ovat kilpailutilanne, kustannustaso, osaavan työvoiman saatavuus sekä julkisen sektorin hankinnat.

Lähes puolet pitää kilpailutilannetta yhdestä merkittävimmistä esteistä.
- Yrityksissä koetaan, että nykyinen lainsäädäntö asettaa toimialan yksityiset yritykset eriarvoiseen asemaan julkisen sektorin palvelutuottajiin nähden. Erityisesti kunnallisten liikelaitosten erilaisen arvonlisäverojärjestelmän myötä saama kilpailuetu on merkittävä. Kilpailuvääristymiin pitää puuttua nopeasti ennen kuin on liian myöhäistä palvelumarkkinoiden kehittymisen näkökulmasta, vaatii toiminnanjohtaja Ismo Partanen Lääkäripalveluyritykset ry:stä.

Alan lainsäädäntöä on terveyspalveluyritysten mukaan syytä uudistaa yritystoiminnalle myönteisemmäksi. Lainsäädännön kehittäminen ja julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen sekä rakentava vuorovaikutus yksityisen ja julkisen sektorin välillä ovat Lääkäripalveluyritysten barometrin mukaan kriittisiä tekijöitä, joissa on alalla eniten kehitettävää.

Lääkäripalvelualan suhdanteita tutkineen barometrin toteutti Lääkäripalveluyritykset ry:n toimeksiannosta Innolink Research Oy. Tutkimus toteutettiin Internet‐kyselynä jäsenistön keskuudessa syys–lokakuussa 2009. Barometrin vastausprosentti oli 57.