-

Kuntalaiset haluavat hyödyntää yksityisiä terveyspalveluja

Tiedote
0 kommenttia

Jopa 86 % suomalaisista pitää hyvänä, että kunta käyttää julkisten terveyspalvelujen tuottamisessa myös yksityisiä palveluntuottajia.

Tulos selviää Lääkäripalveluyritysten, Terveyspalvelualan Liiton ja Terveydenhuollon palveluntuottajien yhdessä teettämästä tutkimuksesta. Kaksiosaisessa tutkimuksessa kartoitettiin sekä kuntapäättäjien että kuntalaisten näkemyksiä terveyspalvelujen tulevaisuudesta.

– Tutkimuksesta käy ilmi, että niin päättäjät kuin kuntalaisetkin kokevat perusterveydenhuoltomme laadukkaana. Selvänä haasteena ovat terveyspalvelujen saatavuus ja jonotilanne. Kuntalaisia nämä ongelmat koskettavat päättäjiä pahemmin, toteaa Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

– Tutkimuksen mukaan sillä, kuka kuntapalvelut tuottaa, ei ole kuntalaisille merkitystä. Useimmille ihmisille oleellista on palvelun laatu ja saatavuus. Juuri nopeaa hoitoon pääsyä ja palvelun saatavuutta pidetään yksityisten terveyspalveluiden etuna, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

– Tutkimuksen mukaan kuntalaisten viesti kuntapäättäjille on, että suomalaiset arvostavat valinnan vapautta ja toivovat, että julkisten terveyspalvelujen tuottamisessa hyödynnetään myös yksityisiä palveluntuottajia, tiivistävät Merja Hirvonen ja Ismo Partanen.

» Katso tutkimuksen tulokset tästä!

Lisätietoja
toimitusjohtaja Merja Hirvonen
puh. 040 588 0841
merja.hirvonen@terveyspalvelut.fi
Terveyspalvelualan Liitto
   

toiminnanjohtaja Ismo Partanen
puh. 040 518 5799
ismo.partanen@lpy.fi
Lääkäripalveluyritykset ry, LPY

   
puheenjohtaja Antti Ylikorkala
puh. 050 505 3434
antti.ylikorkala@attendo.fi
Terveydenhuollon palveluntuottajat
   

Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy. Kuntapäättäjien parissa 26.3.–18.4.2012 toteutettuun tutkimukseen vastasi 1 253 kunnanvaltuutettua ympäri Suomen. Kansalaistutkimus toteutettiin 15.8.–2.9.2012 ja siihen vastasi 1 231 suomalaista. Tutkimuksen otos edustaa yli 18-vuotiaita mannersuomalaisia ja sen virhemarginaali on noin 2–3 % molempiin suuntiin.