-

Kuntapäättäjät haluavat vaihtoehtoja kansalaisille

Tiedote
0 kommenttia

19. heinäkuuta julkistetun tutkimuksen mukaan 74 prosenttia kuntapäättäjistä on huolissaan terveyspalveluiden heikentymisestä omassa kunnassaan. Huoli tulevaisuudesta on olemassa riippumatta kunnan koosta.

Kyselyn mukaan jopa 87 prosenttia pitää tärkeänä, että potilailla on valinnanvapaus terveyspalveluiden käyttäjinä. Vahva kannatus kertoo päättäjien halukkuudesta antaa potilaille valinnanvapautta ja mahdollisuuksia päättää itse, mistä palvelunsa hakevat. Terveyspalveluiden hankkimiseen tarkoitetut palvelusetelit ovat yksi keino tarjota kuntalaisille valinnanmahdollisuuksia.

Kuntapäättäjät arvioivat lääkäripalveluiden saatavuuden ja jonotilanteen heikoimmiksi osa-alueiksi kuntien terveyspalveluissa. 40 prosenttia vastanneista virkamiehistä kertoi, ettei heidän kunnassaan seurata lääkäripalveluiden saatavuutta, vaikka terveydenhuoltolaki sitä vaatii. Laadun seurannassa onkin monessa kunnassa parantamisen varaa.

Keinoja parantamiseen löytyy

Kuntapäättäjillä on selvästi halua parantaa terveydenhuollon tulevaisuuden näkymiä, ja myös ratkaisuja tilanteen parantamiseen tiedostetaan. Jopa 70 prosenttia vastaajista hyödyntäisi palvelusetelijärjestelmää nykyistä laajemmin. Tärkeimpinä kehityskohteina julkisissa terveyspalveluissa kuntapäättäjät pitävät osaavan terveydenhuollon henkilökunnan riittävyyttä sekä alueellista tasa-arvoa terveydenhuollon palveluiden saavuttamisessa.

Keväällä tehdyssä tutkimuksessa haluttiin selvittää kuntapäättäjien ajatuksia terveyspalveluiden tulevaisuudesta kunnissa. Tutkimukseen kutsuttiin kunnanvaltuutettuja, kunnanjohtajia sekä kunnan terveystoimen virkamiehiä. Kyselyyn osallistui yhteensä 1420 kuntavaikuttajaa ympäri Suomen. Tutkimuksen teettivät Terveyspalvelualojen Liitto ry, Lääkäripalveluyritykset ry ja Terveydenhuollon palvelutuottajat ry ja sen toteutti Aula Research Oy.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi
Lääkäripalveluyritykset ry

Liitteenä otos Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa –tutkimuksen tuloksista.