-

Kuntien liikelaitokset häiriköivät markkinoilla

Tiedote
0 kommenttia

EU  näpäyttää  Suomea

Kuntien  osallistuminen  palvelumarkkinoille  on  lisääntynyt  merkittävästi viime vuosina.  Erityisesti   terveyspalvelualoilla  kuntien  liikelaitosten  toiminta aiheuttaa  kilpailuvääristymiä,  jotka  häiritsevät  alan   palvelumarkkinoiden kehittymistä. 

Kuntien  liikelaitosten  alkuperäinen  tavoite  on  ollut  tehostaa  kunnallisten palvelujen  tuotantoa,  tuoda  joustavuutta   siihen  sekä  lisätä  oman palvelutuotannon  kustannustietoisuutta.

–  Nämä  ovat  kannatettavia  tavoitteita.  Valitettavasti  kuntien  liikelaitokset eivät ole  pysyneet  omalla  tontillaan,  vaan   ovat  ryhtyneet  myymään palvelujaan markkinoille. Kunnallisen  liikelaitoksen  myydessä  palveluja oman  organisaationsa  ulkopuolelle  syntyy ongelmia, vaikka  kyse olisi hyvinkin  vähäisistä  määristä,  kertoo  Lääkäripalveluyritykset  ry:n puheenjohtaja  Leena  Niemistö.  

Niemistö  muistattaa,  että  liikelaitos  on  vain  yksi  tapa  kunnan  oman tuotannon organisoimiseksi.  Samaan   lopputulokseen  voidaan  päästä muun muassa  perustamalla erillinen  tulosyksikkö  nettobudjetointiperiaatteella.  

EU:n  komissio  puuttui  kunnallisten  liikelaitosten  toimintaan

Euroopan  komission  kilpailun  pääosaston  johtaja  Paul  Csisza  antoi huhtikuussa kannanoton,  jonka  mukaan  kilpailluilla   markkinoilla  toimiville kunnalliselle liikelaitoksille  ei  enää  pitäisi  myöntää  rajoittamatonta  takausta ja  veroetuuksia,   vaan  niillä  olisi  oltava  yhtäläiset  toimintaolosuhteet yksityisten  toimijoiden  kanssa. Tällainen  tilanne  voidaan  saavuttaa   muuttamalla  ne  tavallisiksi  yrityksiksi.  Sekä lakisääteisiä  takauksia  että veroetuuksia  koskeva  etuoikeutettu  asema   voitaisiin säilyttää  vain sellaisten  yksiköiden  osalta,  jotka  ovat  mukana  kunnan  sisäisissä toimissa eivätkä  harjoita   taloudellista  toimintaa. 

–  Kuntien  terveyspalvelujen  liikelaitostaminen  on  yleistynyt hallitsemattomasti viime vuosina.  Se  on  aiheuttanut  selviä   kilpailuvääristymiä  palvelumarkkinoille,  huomauttaa Niemistö  ja  kiittelee komission  kantaa.    

Euroopan  komissio  on  pyytänyt  Suomen  viranomaisia  lopettamaan kunnallisten liikelaitosten  erityisetuudet.   Komission  mielestä  mikään  ei viittaa  siihen,  että tuet rajoittuisivat  pelkästään  ei-­taloudellisiin  toimiin  tai aloihin.   Valtion lainsäädännöllään  liikelaitoksille  myöntämät  edut  ovat käytännössä  tukiohjelma.  

–  LPY  on  viestinyt  liikelaitosten  nauttimista  kilpailueduista  jo  vuosia, mutta niiden  merkitystä  on  vähätelty.   Toivottavasti  komission  linjaus  saa  vauhtia lainsäädännön  valmistelijoihin  ja  päättäjiin,  toivoo  Niemistö.       

Lisätietoja: 
Toiminnanjohtaja  Ismo  Partanen,  puh.  040  518  5799, ismo.partanen(o)lpy.fi
Puheenjohtaja  Leena  Niemistö,  puh.  (09)  560  160, leena.niemist(o)dextra.fi