-

Lääkäripalveluyritykset luottaa soteen

Tiedote
0 kommenttia

Lääkäripalveluyritykset ry:n näkemyksen mukaan hallituksen esitykset maakuntien perustamisesta ja sote-järjestämislain uudistamisesta ovat hyviä. Ne luovat edellytykset sote-uudistuksen keskeisimpien tavoitteiden toteuttamiselle.

 

Sote-uudistuksen tavoitteita ovat sote-palveluiden saatavuuden parantaminen, kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaaminen ja kustannusten kasvuvauhdin hillitseminen pitkällä aikavälillä. Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää koko palvelujärjestelmän perinpohjaista uudistamista siten, että tuottavuus paranee.

– Tavoitteiden saavuttamiseksi on jo nykyisin olemassa useita keinoja. Näitä ovat esimerkiksi uusien toimintamallien käyttöönotto sekä digitalisaation ja palvelusetelijärjestelmien hyödyntäminen. Nykyisestä palvelujärjestelmästä kuitenkin puuttuvat kannusteet kehittämistyölle, väittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

 

Maakunta vastaa olosuhteista

Hallituksen esitys siirtää järjestämisvastuu maakunnille on kannatettava.

– Järjestämisvastuun keskittäminen vähentää byrokratiaa sekä edistää nykyistä parempaa toiminnan integraatiota ja sen hyödyntämistä. Palvelujärjestelmän kehittäminen ja ohjaaminen on huomattavasti selkeämpää, kun järjestäjätahoja on vähemmän. Järjestämisvastuun erottaminen tuotannosta antaa mahdollisuudet terveelle kilpailulle, mikä kannustaa tuottajia palveluiden saatavuuden, laadun, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseen, Partanen kertoo.

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta olennaista on parhaan mahdollisen tuotantotavan löytäminen.

– Maakunnalle järjestäjänä tuleekin asettaa velvoite vertaillen ja arvioiden etsiä paras mahdollinen tuotantokokonaisuus. Kilpailullisten olosuhteiden kehittäminen edistää tuottavuuden parantamista, esittää Partanen.

 

Lisätietoja:
Ismo Partanen
toiminnanjohtaja
puh. 040 518 5799
ismo.partanen@lpy.fi

Seuraa Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

 

 

 

Katso tästä Lääkäripalveluyritykset ry:n kirjallinen lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. LPY kirjallinen lausunto StV.pdf

 

Lue tiedote ePressissä