-

Lääkäripalveluyritykset ovat nettomaksajia

Tiedote
0 kommenttia

Yksityisten lääkäripalveluyritysten toiminnan myötä valtiolle kertyy noin 125 miljoonaa euroa ns. piilevää arvonlisäveroa. Summa on yli 50 miljoonaa euroa suurempi kuin valtion rahoitusosuus sairausvakuutusjärjestelmän lääkäripalvelukorvauksista.

Terveyspalvelujen arvonlisäverottomuuden vuoksi alan yksityiset palveluntuottajat eivät voi muiden yritysten tapaan vähentää ostolaskuihinsa sisältyviä arvonlisäveroja. Tällöin on kyse ns. piilevän arvonlisäveron vaikutuksesta.
- Yksityiset lääkäripalveluyritykset ovat julkistalouden näkökulmasta selkeästi nettomaksajia piilevän arvonlisäveron vuoksi, kertoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Piilevän arvonlisäveron vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat ovat yrityksen investoinnit ja/tai välituoteostot. Laboratorio-­ ja kuvantamispalveluissa arvolisäveron vaikutus on jo yli 10 prosenttia.
- Piilevän arvonlisäverokertymän lisäksi lääkäripalveluyritykset, kuten muutkin yritykset, maksavat kiinteistöveroa sijaintikuntiinsa sekä veroa tuloksestaan kunnille ja valtiolle. Piilevän arvonlisäveron takia lääkäripalveluyritykset rahoittavat suhteessa liikevaihtoonsa muita yrityksiä enemmän julkisen sektorin toimintaa, josta suuren osan muodostavat sosiaali­‐ ja terveyspalvelut, muistuttaa Partanen.

Ostojen sisältämät arvonlisäverot siirtyvät asiakkaiden maksamiin hintoihin. Lääkäripalveluyritykset maksavat valtiolle piilevän arvonlisäveron myötä noin 125 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi valtion asiakkaille korvaama osuus sairaanhoitovakuutuksen kuluista yksityisiin lääkäripalveluihin oli vuonna 2009 noin 73 miljoonaa euroa.

Kuntasektorilla on erilainen arvonlisäverojärjestelmä, jossa kertyneet laskennalliset arvonlisäverot palautuvat kunnille. Piilevä arvonlisävero aiheuttaa siksi myös kilpailuvääristymiä, kun kunnan toimintayksikkö, esimerkiksi liikelaitos, myy terveyspalveluja yksityisasiakkaille, kuten vakuutusyhtiöille.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi Lääkäripalveluyritykset ry