-

Lääkäripalveluyritykset ry: Keva kuntalaisten rahoilla terveysbisnekseen?

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) odottaa kuntien eläkevakuuttaja Kevalta tarkempia tietoja sen hankkeesta perustaa työterveyshuoltoa tarjoava valtakunnallinen yritysryhmittymä, jonka omistaisivat kunnat, sairaanhoitopiirit ja tulevat maakunnat. LPY:n hallitus keskusteli asiasta kokouksessaan 25.9.2018.

– Toimialan yrityksiä ei huolestuta se, että markkinoille tulisi uusi toimija. Siinä ei ole mitään erikoista. Yksityiset lääkäripalveluyritykset toimivat kilpailluilla markkinoilla. Niiden ominaispiirteisiin kuuluu, että uusia yrityksiä tulee ja lähtee. Alan yrityksiä huolestuttaa se, että kilpailusta ei tule reilua ja markkinoilla ei noudateta yhteisiä pelisääntöjä, sanoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Partasen mukaan Kevan suunnitelmissa on paljon kysymysmerkkejä. Kevan toimesta on perustettu sekä ns. in house -yhtiö, joka tuottaa työterveyspalveluita vain omistajatahoilleen, että markkinoilla toimiva yhtiö, joka myy kyseisiä palveluita avoimille markkinoille eli omistajatahojen ulkopuolisille työnantajille. LPY:n mukaan tässä on selvä riski sille, että yhtiöt voisivat subventoida toisiaan ristiin.

LPY perää perustetta myös sille, että julkisia eläkevarantoja sijoitetaan erittäin kilpailluille ja hyvin toimiville markkinoille. Kevan ja kuntien sijoituksiin liittyy epäonnistumisen riski. Tällöin on vaarana, että hanke kääntyy lopulta veronmaksajien kustannettavaksi.

Kevan on tarkoitus sijoittaa hankkeen alkupääoma ja ryhtyä yritysryhmittymän vähemmistöosakkaaksi. LPY ei ole vakuuttunut siitä, että tällainen toiminta olisi Kevan sijoitustoimintaa koskevan sääntelyn mukaista. Jos Keva sijoittaa tällaiseen yhtiöön, kyseessä saattaa jopa olla kielletty valtiontuki, joka pitäisi notifioida EU:lle.

– Luontevin tapa tulla markkinoille olisi perustaa yksi yritys, joka markkinoi palveluitaan kaikille kiinnostuneille. Kevan kaavailut kahden yrityksen perustamisesta viittaavat siihen, että se pyrkii hyödyntämään kuntien sidosryhmäyhtiön (ns. in house -yhtiö) mahdollistamia kilpailuetuja. Tämä ei ole eettistä toimintaa. Markkinoilla pitää toimia avoimesti siten, että yksikään toimija ei saa epäreiluja kilpailuetuja, toteaa Partanen.

– Kevan ja mahdollisesti yhtiöihin mukaan lähtevien muiden tahojen kannattaa harkita tarkoin, onko suunniteltu toiminta tarkoituksenmukaista ja niiden perustehtävän toteuttamista parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Partanen.  

Lue tiedote ePressissä