-

Lääkäripalveluyritykset ry: Kuntatyönantajilla harkinnan paikka

Tiedote
0 kommenttia

 

Kuntatyönantajilla on nyt ja jatkossakin velvollisuus huolehtia työntekijöidensä työterveyshuollosta. Kuntien eläkevakuuttaja Keva tarjoaa kunnille ja kuntayhtymille omaa ratkaisuaan. Yksityiset lääkäripalveluyritykset peräävät kuntatyönantajilta vastuullisuutta, kun ne pohtivat vastaustaan Kevan tarjoukseen lähteä osakkaaksi sen perustamiin työterveysyhtiöihin.

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä Keva on arvioinut kunnille esittämiään tarjouksia omista lähtökohdistaan.

– Voisiko todellinen motiivi hankkeelle olla se, että Keva pyrkii varmistamaan oman asemansa eläkevakuuttajien välisessä kilpailussa? LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen kysyy.

Keva aloitti eläkevarojen rahastoinnin 24 vuotta myöhemmin kuin yksityiset eläkevakuutusyhtiöt. Haluaako se nyt varmistaa kykynsä hoitaa tulevat eläkevastuunsa – ja maksattaa laskun muilla?

– Tarve saada lisää eläkevastuidensa rahoittajia toimii Kevan kannustimena työterveysyhtiöiden perustamiseen, Partanen väittää.

Yksityisten lääkäripalveluyritysten mielestä Kevan hanke ei edistä sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Palveluntuottajien välisen kilpailun lisääminen on yksi sote-uudistuksen merkittävimmistä keinoista. Työterveyshuollossa palveluiden saatavuus ja laatu ovat hyvät. Järjestelmä toimii ja kykenee uudistumaan: terve kilpailu pitää palveluntuottajat virkeinä ja uudistushaluisina.

– Keskeinen syy työterveyshuollon korkeaan laatuun ja hyvään saatavuuteen on ollut tuottajien välinen kilpailu. Se on kannustanut palveluiden tuottajia kehittämään toimintaansa koko ajan. Kevan hanke uhkaa sekoittaa toimivan järjestelmän. Kevan työterveysyhtiöt pyrkivät vähentämään tervettä kilpailua ja käyttämään muita edullisempaa markkina-asemaansa hyväkseen, Partanen sanoo.

Tällä hän viittaa siihen, että Keva on perustanut kaksi yritystä, joille se hakee osakkaiksi julkisia organisaatioita. Toinen on niin sanottu in house -yhtiö, joka voisi tuottaa omistajatahoilleen palveluita ilman kilpailutusta. Jos kunnat ja kuntayhtymät lähtevät laajasti mukaan Kevan yhtiöihin, satojatuhansia työterveysasiakkaita poistuu kilpailtujen palveluiden piiristä.

Toinen Kevan perustamista yrityksistä myisi työterveyspalveluita muille kuin omistajilleen, esimerkiksi yksityisille työnantajille. Tällöin se kilpailisi avoimilla markkinoilla. Yksityiset palveluntuottajat eivät pelkää kilpailua, mutta ne ovat huolissaan siitä, kuinka reilua se tulisi olemaan julkisesti omistetun kilpailijan kanssa.

– Missä määrin tämä yhtiö voisi hyödyntää in house -yhtiön resursseja, esimerkiksi toimitiloja, materiaaleja, henkilökuntaa ja tietojärjestelmiä – alihintaista korvausta vastaan? Partanen kysyy.

Partasen mukaan kunnilla ja kuntayhtymillä on nyt vakavan harkinnan paikka. Kevan hankkeeseen sijoittamiseen liittyy merkittävä epäonnistumisen riski. Riskien toteutuessa vastuut jäävät veronmaksajien kustannettavaksi.

Lue tiedote ePressissä