-

Lääkäripalveluyritykset ry: Mitä tapahtuu, jos sote ei toteudu?

Tiedote
0 kommenttia
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenneuudistusta valmisteltiin jo vaalikaudella 2003–2007. Jo silloin tavoitteena oli ratkaista sen hetkisiä ongelmia ja erityisesti valmistautua vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Sote-uudistukselle asetetut keskeiset tavoitteet, hyvinvointipalvelujen saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen, ovat säilyneet samoina näihin päiviin asti. Vain termit, joilla niitä kuvataan, ovat hieman muuttuneet tai tarkentuneet.  Myös laaja keinovalikoima, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan, on pysynyt lähes samana. Keinojen painotuksista ja niiden käyttöönoton ajoituksesta on hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Toisaalta näkemyserotkin ovat lähentyneet valmistelun edetessä.

Nyt sote-uudistuksesta valmisteluvastuussa oleva maan hallitus on saanut esityksensä tarvittavista lainsäädäntömuutoksista lähes valmiiksi. Eduskunnan käsittelyssä on noin 40 lakia, jotka käsittelevät sote-uudistuksen ensimmäistä vaihetta. Uudelleen valmisteluun palautettu valinnanvapauslakikin on nyt lausuntokierroksella.

– Hallituksen valmistelemissa lakiesityksissä on vielä pientä hiomisen tarvetta. Sote-uudistuksen tavoitteet ovat kuitenkin saavutettavissa hallituksen johdolla valmistelluilla lakiesityksillä. Toki on muistettava, että uudistuksen onnistumisen ratkaisee sen käytännön toteutus, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Hallituksen sote-uudistusta on kritisoitu milloin mistäkin syystä. Kritiikki on kohdistunut kokonaisuuteen, yksityiskohtiin sekä myös valmistelun menettelytapoihin ja toteutukseen. Täydellistä kokonaisvaltaista vaihtoehtoista mallia ei ole esittänyt mikään taho – tuskin sellaista on olemassakaan.

Väestön ikärakenteen muutoksen myötä huoltosuhteemme heikkenee koko ajan ollen pahimmillaan 2030- ja 2040-luvuilla.

– Soten kaatuminen taas kalkkiviivoille olisi valtava katastrofi. Eniten siitä kärsisivät hoidon ja hoivan tarpeessa olevat kansalaiset. Jos sote nyt kaatuu ja sen käytännön toteutus taas viivästyy vuosilla, syntyy Suomeen kaksinapainen palvelujärjestelmä, joka on hyvin eriarvoistava ja tehoton. Tällöin emme saavuta yhtään sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista, väittää Partanen. 

Lääkäripalveluyritykset ry järjestää sote-infon tiistaina 12.12.2017 Sokos hotelli Presidentin Sylvi-salissa. Tilaisuudessa kerromme, kuinka sote-uudistus tulisi toteuttaa, jotta sille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Olemme yhdistyksenä vahvasti sitoutuneita sote-uudistuksen keskeisiin tavoitteisiin ja sen toteuttamiseen. Sote-uudistus on nyt toteutettava tai ongelmat vain pahenevat. Liitteenä on tilaisuuden taustamateriaali.

Lisätietoja:

Ismo Partanen
Lääkäripalveluyritykset ry
puh. 040 518 5799, 
ismo.partanen@lpy.fi

Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

 

Lue tiedote ePressissä