-

Lääkäripalveluyritykset ry: Sote-lait suosivat julkisia palveluntuottajia

Tiedote
0 kommenttia

 

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkaisi 20.11.2018 analyysiraporttinsa ”Soten sokeat pisteet – Näin julkinen sektori sorsii yksityisiä palveluntuottajia ja suosii omiaan”. Raportin mukaan yksityistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaa säännellään ja valvotaan tiukemmin kuin vastaavaa tehtävää hoitavaa julkista toimijaa. Tämä ei edistä tervettä kilpailua eikä alan palvelumarkkinoiden kehittymistä.

EVA perustelee analyysin tekemistä sillä, että tulevaisuuden sote-palveluita ei pystytä turvaamaan ilman yksityisiä toimijoita.

”Kansalaisten yhdenvertaisuus esimerkiksi lääkäriin pääsyssä ei voi toteutua, ellei julkisrahoitteinen terveydenhuolto voi hyödyntää yksityisen sektorin kapasiteettia. Julkisen ja yksityisen sektorin kilpailun on oltava reilua ja ehdoiltaan tasapuolista”, raportissa todetaan.

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtaja Ismo Partasen mukaan EVA:n analyysin pitäisi viimein avata silmiä.

– Poliittisessa keskustelussa soten valinnanvapaudesta on käytetty termiä ”markkinamalli”. Sillä halutaan luoda uudistukseen sellainen leima, että sote-uudistus suosisi yksityisiä toimijoita. Julkisten ja yksityisten tuottajien tasapuolinen kohtelu paranee nykyisestä sote-uudistuksen myötä, mutta vain osittain. EVA:n raportti osoittaa, että myös uudistuksen jälkeen julkista palvelutuotantoa suositaan verrattuna yksityiseen, sanoo Partanen.

Sote-lait suosivat julkista tuotantoa

EVA:n analyysin mukaan lakiesitys valinnanvapaudesta ei estä sitä, että maakunnat voisivat subventoida omia liikelaitoksiaan kilpailua vääristävällä tavalla. Myös se, että julkisen sektorin toimija ei voi mennä konkurssiin, antaa sille kilpailuetua.

– Lakiesitys valinnanvapaudesta asettaa yksityisille palveluntuottajille ylimitoitettuja ja jopa koomisia raportointivelvoitteita. Raportoinnista tulee kallista, sekavaa ja työlästä. Lisäksi se voi pahimmillaan johtaa liikesalaisuuksien paljastumiseen, Partanen toteaa EVA:n analyysiä mukaillen.

 

Soten sokeat pisteet – Näin julkinen sektori sorsii yksityisiä palveluntuottajia ja suosii omiaan

Lue tiedote ePressissä