-

Lääkäripalveluyritykset ry: Sote on nyt oikealla tiellä

Tiedote
0 kommenttia

Hallitus julkaisi tänään esitysluonnoksen soten valinnanvapauslaiksi. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) on tyytyväinen, että tärkeä osa sote-uudistusta vihdoin etenee.

Valinnanvapauden toteuttaminen luo edellytykset saavuttaa sote-uudistukselle asetetut keskeiset tavoitteet, joita ovat palveluiden saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantaminen sekä kustannusten kasvuvauhdin taittaminen.

– Valinnanvapauslakiesityksen mukaan kansalaisten valinnanmahdollisuudet lisääntyvät tulevaisuudessa merkittävästi niin sosiaali- kuin terveyspalveluissakin. Valinnanvapauden lisääntyminen parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa tarvitsemansa hoidon ja hoivan toteuttamiseen. Valinnanvapaus tekee koko palvelujärjestelmästä nykyistä asiakaslähtöisemmän, kommentoi LPY:n puheenjohtaja Yrjö Närhinen.

Sote-uudistus sisältää suuren lainsäädäntökokonaisuuden. Valtaosa muista sote-laeista on jo eduskunnan käsiteltävänä.

– Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi täydentää hyvin muita sote-uudistukseen liittyviä lakeja. Ne muodostavat yhdessä varsin tasapainoisen kokonaisuuden. Lainsäädäntö antaa suuntaviivat ja raamit sote-palvelujärjestelmän uudistamiseen ja siten luo edellytyksiä vastata tulevaisuuden haasteisiin, toteaa LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.  

LPY uskoo hallituksen esityksen parantavan palveluiden saatavuutta ja vähentävän eriarvoisuutta, tehostavan resurssien käyttöä sekä edistävän uusien toimintamallien ja innovaatioiden käyttöönottoa.

– Kun kansalaisten valittavana ovat sekä julkisen että yksityisen sektorin tuottajat, palvelut tulevat nykyistä paremmin heidän saatavilleen, mikä on ollut yksi uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista. Sote-keskusmalli parantaa peruspalveluiden saatavuutta. Asiakasseteleillä ja henkilökohtaisella budjetilla lisätään muiden sote-palveluiden saatavuutta, arvioi Närhinen.

Sote-uudistuksen myötä korostuu julkisen sektorin, tulevaisuudessa maakunnan, järjestämisvastuu. Myös valinnanvapauslaissa on kirjauksia, joissa korostetaan maakunnan järjestämisvastuun erottamista sen omasta palvelutuotannosta. LPY pitää uudistuksen toteuttamisen kannalta erittäin tärkeänä, että maakunnista tulee vahvoja palveluiden järjestämiseen keskittyviä tahoja, jotka päättävät sosiaali- ja terveyspolitiikan linjauksista ja tavoitteista sekä kohdentavat julkisen rahoituksen. Yhtä lailla tärkeää on, että maakunnan omat tuotantoyksiköt keskittyvät palveluiden tuottamiseen.

– Lakiesityksessä lisätään valinnanvapautta suoran valinnan, asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin avulla. Näiden uusien keinojen lisäksi maakunnilla on edelleen käytössä ostopalvelumahdollisuudet, joita hyödyntämällä voidaan myös lisätä kansalaisten valinnanvapautta, muistuttaa Partanen.

Lisätietoja:

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry, p. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Yrjö Närhinen, puheenjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry, p. 030 633 1601, yrjo.narhinen@terveystalo.com

Twitter: @LPYry

Lue tiedote ePressissä