-

Lääkäripalveluyritykset ry: Sote parantaa palveluiden saatavuutta

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) valitsi 21.5.2018 pitämässään vuosikokouksessa Terveystalon toimitusjohtajan Yrjö Närhisen jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Yhdistyksen vuosikokous otti kantaa sote-uudistukseen. Palveluiden saatavuuden parantaminen on yksi uudistuksen kolmesta päätavoitteesta. LPY arvioi, että tämä soten tavoite saavutetaan varmasti hallituksen eduskunnassa käsittelyssä olevien lakiesitysten myötä.

LPY ratkaisujen esittäjänä

­– LPY valittiin viime vuoden toiminnan perusteella Suomen Yrittäjien vuoden toimialajärjestöksi. Alkavalla toimikaudella jatkamme samalla linjalla eli osallistumme aktiivisesti sote-uudistuksen valmisteluun ja toimialan palvelumarkkinoiden kehittämiseen. LPY haluaa olla ratkaisujen esittäjä − ei ongelmien luettelija, totesi puheenjohtaja Yrjö Närhinen kiitospuheessaan.  

Tarjonta lisääntyy – saatavuus paranee

– Monilla muilla toimialoilla on nähty, että palveluiden saatavuus paranee, kun sille luodaan edellytykset tarjonnan kasvulla. Hallituksen sote-esityksen myötä palveluiden tarjonta lisääntyy, kun yksityisille tuottajille avataan valinnanvapauden kautta mahdollisuus tuottaa julkisesti rahoitettavia sote-palveluita. Julkisten palveluiden tuottajien määrä kasvaa tällöin merkittävästi, perustelee Närhinen.

Nykyisin yksityisiä terveyspalveluita on mahdollista saada maksamalla ne lähes kokonaan itse tai hakemalla palvelut työterveyshuollon kautta. Järjestelmä siis suosii työikäisiä ja työssä olevia sekä hyvätuloisia.

Ilman sotea eriarvoisuus lisääntyy

– Jos sote-uudistusta ei toteuteta, hoidon ja hoivan saatavuus koko väestön tasolla heikkenee entisestään ja eriarvoisuus kasvaa. Väestön ikärakenteen muuttuessa terveyspalveluiden kysyntä lisääntyy merkittävästi. Läheskään kaikilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia ottaa vakuutuksia tai maksaa tarvitsemansa palvelut itse. Julkisten palveluiden saatavuus on jo nyt huonoa, erityisesti peruspalveluiden osalta, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen toteaa.

Kilpailu kannustaa palveluiden tuottajia

– Uudessa sotessa sekä yksityisesti että julkisesti tuotetut palvelut ovat saatavilla samansuuruisella asiakasmaksulla. Palveluntuottajien välinen kilpailu ohjaa niitä tehostamaan toimintaansa ja kannustaa uusien toimintamallien ja teknologisten innovaatioiden hyödyntämiseen. Tämä parantaa tuottavuutta ja mahdollistaa sen, että samalla rahoituksella saadaan enemmän vaikuttavuutta, esittää Partanen.

Kansalaisten odotukset täytettävä

– Selvitysten mukaan kansalaisten ykköstoive sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa on palveluiden nykyistä parempi saatavuus. Modernissa kansalaisyhteiskunnassa päättäjien on tehtävä kaikkensa tämän toiveen toteuttamiseksi, Närhinen vetoaa.

Närhinen muistuttaa, että hoitoon pääsyn nopeutumisella on merkitystä paitsi yksilöiden hyvinvoinnin, myös koko järjestelmän vaikuttavuuden kannalta. Perustasolla ajoissa aloitettu hoito vähentää tarvetta erikoissairaanhoidon palveluihin myöhemmin. Tämän seurauksena resursseja voidaan ohjata enemmän sinne, missä niitä tarvitaan.

Vahva maakunta

LPY:n mukaan palveluiden saatavuus paranee myös järjestelmän selkiytymisen ja yksinkertaistumisen kautta. Nyt potilaat siirtyvät palveluiden järjestäjältä toiselle. Tämä potilaiden pallottelu loppuu, kun vastuu hoidon järjestämisestä siirtyy maakunnille. Niillä on paljon paremmat mahdollisuudet keskittyä hoidon tarpeen arviointiin sekä oikea-aikaisen ja oikein mitoitetun hoidon järjestämiseen kuin mitä nykyisillä kunnilla ja kuntayhtymillä on.

Lue tiedote ePressissä