-

Lääkäripalveluyritykset ry: Sotea tehdään kansalaisille, ei yrityksille

Tiedote
0 kommenttia

 

Yksityiset terveyspalveluiden tuottajat ovat huolissaan siitä, että sote-keskustelussa pyritään viime metreille saakka aiheettomaan kärjistämiseen ja vastakkainasetteluun. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) hallitus pitää suurimpana syynä tähän tilanteeseen sitä, että keskustelussa sekoitetaan tahattomasti, mutta myös tahallaan, tavoitteet ja keinot.

Esimerkiksi kansalaisten valinnanvapaus on noussut keskustelussa aivan liian suureen rooliin siihen verrattuna, mitä se tulee uudessa sotessa olemaan, jos uudistus toteutuu hallituksen esittämässä muodossa.

– Keskustelusta saa helposti sellaisen kuvan, että valinnanvapaus olisi päämäärä, jota jotkut poliitikot ja yksityiset palveluntuottajat ajavat. Ei se ole päämäärä vaan yksi merkittävä keino sotelle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi, LPY:n hallituksen puheenjohtaja Yrjö Närhinen toteaa.

– Sote-uudistusta ja valinnanvapautta yhtenä sen välineistä tarvitsevat kansalaiset, eivät yritykset. Tosiasiassa yksityinen palvelusektori ei edes tarvitse koko sote-uudistusta. Yksityiset palveluntuottajat sopeutuvat toimimaan soten kanssa tai ilman sitä, sanoo Närhinen.

Sote-uudistuksen tavoitteena on palveluiden saatavuuden parantaminen, hyvinvointierojen kaventaminen ja kestävyysvajeen pienentäminen. LPY:n hallituksen mukaan näistä tavoitteista on jo hyvin laaja yhteisymmärrys. Myös keinoista ollaan aika pitkälle yhtä mieltä, mutta näkemyseroja on niiden painotuksista ja käyttöönoton aikataulutuksesta.

– Nyt olisi aika jättää vastakkainasettelu ja ryhtyä rakentamaan uudistusta yhdessä. On syytä muistaa, että myös laki on vain väline. Lain säätäminen itsessään ei vielä takaa mitään, vaan vasta toimeenpano tuottaa hyödyt, joita tavoitellaan. Kaikki soten tavoitteet saavutetaan vain, jos pystymme parantamaan merkittävästi koko palvelujärjestelmän tuottavuutta, Närhinen muistuttaa.

Lue tiedote ePressissä