-

Lääkäripalveluyritykset ry: Soten tavoitteet vaarassa

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu siitä riippumatta, hyväksytäänkö hallituksen esittämät sote-lait vai ei. Eduskunnassa ratkaistaan nyt, tapahtuuko tämä muutos hallitsemattomasti vai hallitusti lainsäädännöllä ohjaten. Yksityisen sektorin toimijat sopeutuvat muutokseen joka tapauksessa, kukin tavallaan. Miten käy julkisen sektorin järjestäjien ja palvelutuotannon? Se on asia, josta päättäjien ja meidän kansalaisten pitää olla erityisen huolissaan, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Sote-uudistuksen tavoitteiksi on määritelty palveluiden saatavuuden parantaminen, eriarvoisuuden ja terveyserojen vähentäminen sekä julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen. Näistä tavoitteista ollaan suhteellisen yksimielisiä.

– Valitettavasti sotesta käydyssä julkisessa keskustelussa ovat sekoittuneet keskenään tavoitteet ja keinot. Vahvemmat järjestäjätahot, sote-integraatio ja valinnanvapaus ovat vain keinoja, eivät tavoitteita, sanoo Partanen.

Eduskunnan käsittelyssä olevien sote-lakien avulla voidaan saavuttaa kaksi ensimmäistä tavoitetta – ainakin paremmin kuin nykyisellä lainsäädännöllä jatkaen.

– Palveluiden saatavuus paranee huomattavasti, kun ”valjastetaan” yksityisen sektorin resursseja ja palvelutarjontaa julkisrahoitteisen palveluvalikoiman tuottamiseen. Eriarvoisuus palveluiden saatavuuden osalta vähenee, kun kaikki pääsevät palveluiden piiriin samalla lakisääteisellä asiakasmaksulla, väittää Partanen.

Kolmanteen tavoitteeseen eli kestävyysvajeen pienentämiseen päästään vain tuottavuuden parantamisen kautta. Kun palveluntuottajille syntyy keskinäisen kilpailun myötä riittävät kannusteet ottaa käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, tuottavuus paranee.

– Sote-lakien kaatuminen eduskunnassa siirtäisi välttämättömän uudistuksen toteuttamista vuosilla eteenpäin. Tällöin uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaarantuisi pahasti, arvioi Partanen.

Liitteenä olevassa esityksessä kuvataan lyhyesti sote-uudistuksen tavoitteet ja kuinka ne ovat saavutettavissa.

Lue tiedote ePressissä