-

Lääkäripalveluyritykset ry:n Partanen: Palvelusetelit budjetteihin jo 2018

Tiedote
0 kommenttia

Kunnissa ja kuntayhtymissä on käynnistynyt ensi vuoden budjettien valmistelu. Samassa yhteydessä valmistellaan päätettäväksi vuosien 2019 ja 2020 talousarvioiden suuntaviivat. Sote-palvelut edustavat yli 50 prosenttia kuntien budjettimenoista ja näiden menojen kasvupaineet ovat erittäin suuret. Myönteisestä talouskehityksestä huolimatta kuntien talousarvioissa ei ole kovin paljon liikkumavaraa.

– Kunnissa ei kannata nyt jäädä odottelemaan sote-uudistuksen päätöksiä ja sitä, että tulevaisuudessa sote-palveluiden järjestämisvastuut siirtyvät maakunnille. Jo nyt tulee hyödyntää kaikki mahdolliset keinot palvelutuotannon tehostamiseksi ja palvelujärjestelmän tuottavuuden parantamiseksi, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Laki sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluseteleistä tuli voimaan syksyllä 2009. Palveluseteleiden hyödyntämisestä sote-palveluiden järjestämisessä on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia: palveluiden saatavuus on parantunut ja on saatu kustannussäästöjä sen lisäksi, että kansalaisten valinnanmahdollisuudet ovat lisääntyneet. Hyvistä kokemuksista huolimatta palvelusetelijärjestelmiä on hyödynnetty todella vähän. Esimerkiksi terveyspalveluissa palveluseteleitä myönnetään nykyisin vain muutamassa prosentissa julkisen vallan järjestämisvastuulla olevista palveluista.

– Sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä on hyvin laajasti kannatettu palveluseteleiden käyttöönottoa kansalaisten valinnanmahdollisuuksien ja palveluntuottajien välisen kilpailun lisäämiseksi. Nyt on kunnallisilla päättäjillä näytön paikka. Jo nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa palveluseteleiden laajan hyödyntämisen sote-palveluissa, muistuttaa Partanen.

Partanen kannustaa kuntia ja kuntayhtymiä selvittämään vuoden 2018 budjettivalmistelun yhteydessä, miten ja missä kaikissa sote-palveluissa niiden kannattaa hyödyntää palvelusetelijärjestelmiä.

– Kuntien ja niiden omistamien kuntayhtymien kannattaa uudistaa jo nyt julkisen sektorin palvelujärjestelmää ja kehittää sosiaali- ja terveysalojen palvelumarkkinoita niin, että niitä voidaan hyödyntää kansalaisten parhaaksi. Ei kannata jäädä odottamaan suurta sote-uudistusta vaan ottaa palvelusetelijärjestelmiä laajasti käyttöön jo vuosina 2018 ja 2019. Kuntasektori voisi hyvin moninkertaistaa palvelusetelien hyödyntämisen jo ennen sote-uudistuksen voimaantuloa, ehdottaa Partanen.

Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry, Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

Lue tiedote ePressissä