-

Lääkäripalveluyritykset ry:n Partanen: Palvelusetelit kuntien budjetteihin jo 2019

Tiedote
0 kommenttia

 

Kunnissa ja kuntayhtymissä on käynnistymässä ensi vuoden budjettien valmistelu. Samassa yhteydessä valmistellaan päätettäväksi vuoden 2020 talousarvioiden suuntaviivat. Sote-palvelut edustavat yli 50 prosenttia kuntien budjettimenoista ja näiden menojen kasvupaineet lähivuosina ovat erittäin suuret. Myönteisestä talouskehityksestä huolimatta kuntien talousarvioissa ei ole kovin paljon liikkumavaraa.

– Kunnissa ei kannata nyt jäädä odottelemaan sote-lakien valmistumista ja sitä, että sote-palveluiden järjestämisvastuut siirtyvät maakunnille vuonna 2021. Jo nyt tulee hyödyntää kaikki mahdolliset keinot palvelutuotannon tehostamiseksi ja palvelujärjestelmän tuottavuuden parantamiseksi, esittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Laki sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluseteleistä tuli voimaan syksyllä 2009. Palveluseteleiden hyödyntämisestä sote-palveluiden järjestämisessä on lähes yksinomaan hyviä kokemuksia: palveluiden saatavuus on parantunut ja on saatu kustannussäästöjä sen lisäksi, että kansalaisten valinnanmahdollisuudet ovat lisääntyneet. Hyvistä kokemuksista huolimatta palvelusetelijärjestelmiä on hyödynnetty todella vähän. Terveyspalveluissa palveluseteleitä myönnetään nykyisin vain muutamassa prosentissa julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevista palveluista.

– Sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä on hyvin laajasti kannatettu asiakasseteleiden käyttöönottoa kansalaisten valinnanmahdollisuuksien ja palveluntuottajien välisen kilpailun lisäämiseksi. Nyt on kunnallisilla päättäjillä näytön paikka. Jo nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa asiakasseteleitä vastaavien palveluseteleiden laajan hyödyntämisen sote-palveluissa, muistuttaa Partanen.

Partanen kannustaa kuntia ja kuntayhtymiä selvittämään vuoden 2019 budjettivalmistelun yhteydessä, miten ja missä kaikissa sote-palveluissa ne hyötyisivät palvelusetelijärjestelmistä.

– Kuntien ja niiden omistamien kuntayhtymien pitää jo nyt uudistaa julkisen sektorin palvelujärjestelmää ja kehittää sosiaali- ja terveysalojen palvelumarkkinoita niin, että niitä voidaan hyödyntää kansalaisten parhaaksi. Ei kannata jäädä odottamaan suurta sote-uudistusta vaan ottaa palvelusetelijärjestelmiä laajasti käyttöön jo ensi vuonna. Kuntasektori voisi hyvinkin moninkertaistaa palvelusetelien hyödyntämisen nykyisestä, ehdottaa Partanen.

Lue tiedote ePressissä