-

Lääkäripalveluyritykset ry:n Partanen: Sote-keskusten rahoitus ei voi olla arpajaiset

Tiedote
0 kommenttia

Hallituksen esityksen mukaan valinnanvapauden piirissä oleville sote-keskuksille maksetaan niille rekisteröityneiden asiakkaiden määrän ja palvelutarpeen mukainen korvaus eli kapitaatiokorvaus suoritteiden määrään perustuvan korvauksen lisäksi. Suoritekorvauksen osuus on kolmannes ja kapitaation kaksi kolmannesta. Korvausten määräytymisperusteet on tarkoitus päättää vuoden 2017 aikana.   

– Korvausperusteiden määrittelemisestä tulee erittäin haastava tehtävä, koska sote-keskuksilta edellytettävä palveluvalikoima on hallituksen esityksessä laaja. Riskinä on, että joillekin tuottajille maksetaan työmäärään nähden liikaa ja joillekin aivan liian vähän. Sote-keskusten rahoituksesta ei saa tulla arpajaisia, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Laajan palveluvalikoiman lisäksi sote-keskuksille ollaan sälyttämässä maakunnille kuuluvaa koordinointi- ja integrointivastuuta. Asiakkaat valitsevat palveluntuottajan eikä sote-keskus juurikaan pysty vaikuttamaan siihen, millaisia palvelutarpeita asiakkaalla kulloinkin on. Sen sijaan kunnilla ja maakunnilla on tärkeä rooli ennaltaehkäisevän työn toteuttamisessa sekä eri sidosryhmien yhteistyön koordinoinnissa ja kehittämisessä.

– Sote-keskuksille ei tule sälyttää yhtään ylimääräistä hallinnollista taakkaa, jotta palvelutuotanto voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti. Maakunnille kuuluu vastuu sote-palveluiden integroimisesta ja verorahoituksen kohdentamisesta, toteaa Partanen.

Maakunnan viranomaiset arvioivat jatkohoidon ja sosiaalipalveluiden kokonaistarpeen sekä voivat tarjota asiakkaalle valinnanmahdollisuuksia esimerkiksi asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin avulla. Kansalaisen valitsema sote-keskus hoitaa oman osuutensa vastuullaan olevista peruspalveluista myös laajemmin sote-palveluita tarvitsevien osalta.

– Jos halutaan, että palvelutuotanto ei keskity liikaa ja lähipalvelut säilyvät, on sote-keskuksilta edellytettävä vain suppeaa palveluvalikoimaa. Tällöin sote-keskustuottajaksi pääsisi tarjoamalla yleislääkärin ja sairaanhoitajan palvelut sekä perustason sosiaaliohjauksen, Partanen sanoo.

Palveluntuottajille maksettavat korvaukset on huomattavasti helpompaa määritellä suppealle palveluvalikoimalle kuin hallituksen esityksen mukaiselle laajalle tuotantovastuulle. 

– Mielenkiinnolla odotan korvausperusteiden valmistelua, jos hallituksen esitys sote-keskuksilta vaadittavasta palveluvalikoimasta hyväksytään sellaisenaan. Siinä valmistelutyössä saattaa tulla äitiä ikävä, toteaa Partanen.

 

Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry, Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

 

LPY:n lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kuulemistilaisuudessa 6.6.2017 

Lue tiedote ePressissä