-

Lääkäripalveluyritykset ry:n Partanen: Sote-uudistus jäämässä torsoksi?

Tiedote
0 kommenttia

Maan hallitus sopi eilen keskeisistä valinnanvapauslakiin lausuntokierroksen perusteella tehtävistä korjauksista. Tämän sovun myötä sote-uudistuksen valmistelu etenee.

– Laihakin sopu on parempi kuin lihava riita. Tehdyn sovun myötä syntyy edellytykset sote-uudistuksen toteuttamiselle, mutta ei sen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Maakunnat ratkaisevat soten tavoitteiden saavuttamisen

Eilen julkaistun tiedotteen mukaan maakunnille ei tule velvollisuutta tarjota asiakasseteleitä erikoissairaanhoidon palveluihin. Samalla kuitenkin edellytetään, että maakunnan on otettava asiakassetelit käyttöön, jos se ei pysty tarjoamaan erikoissairaanhoidon palveluita terveydenhuoltolain hoitotakuun mukaisissa määräajoissa.

– Tämä vaatimus on merkittävästi parempi kuin nykyisin voimassa oleva uhkasakkokäytäntö, joka on pääosin jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi, arvioi Partanen.

Soten tavoitteiden saavuttamisessa tulevilla maakunnilla on ratkaiseva rooli.

– Sote-uudistuksen taloudellisia tavoitteita ei saavuteta, jos maakunnat järjestäjinä eivät hyödynnä kilpailua myös erikoissairaanhoidossa, väittää Partanen. 

Kaksi erikoisalaa sote-keskusten palveluvalikoimaan, miksi?

Hallitus muutti alkuperäistä esitystään sote-keskuksilta vaadittavasta palveluvalikoimasta. Korjattuun valinnanvapauslakiesitykseen sisältyy edelleen sote-keskusten velvollisuus tuottaa myös erikoislääkäripalveluita. Uuden esityksen mukaan maakuntien on edellytettävä sote-keskuksilta vähintään kahden erikoisalan sisällyttämistä palveluvalikoimaansa.

– Vaatimus erikoisalojen sisällyttämisestä sote-keskuksen palveluvalikoimaan heikentää pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja nostaa kynnystä avata uusia sote-keskuksia. Tämä johtaa lähipalveluiden etääntymiseen ja palvelutuotannon keskittymiseen suurempiin asutuskeskuksiin. Keskittyminen koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin palvelutuotantoa. Sen seurauksena kilpailu vähenee ja sitä kautta soten taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, toteaa Partanen huolestuneena.
 

Lisätietoja:

Ismo Partanen
toiminnanjohtaja 
Lääkäripalveluyritykset ry
puh. 040 518 5799
ismo.partanen@lpy.fi

Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

Lue tiedote ePressissä