-

Lääkäripalveluyritykset valinnanvapauslaista: Soten tavoitteet ovat saavutettavissa

Tiedote
0 kommenttia

 

Hallitus jätti tänään eduskunnan käsiteltäväksi valinnanvapauslakiesityksensä. Lakiesityksen myötä kansalaisten valinnanmahdollisuudet julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta lisääntyvät. Samalla asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa tarvitsemansa ja heille kuuluvan hoidon ja hoivan toteuttamiseen paranevat merkittävästi.

– Sote-uudistusta ja siihen liittyvää valinnanvapauslakia on valmisteltu huolella vuosikausia. Nyt on korkea aika tehdä tarvittavat päätökset lainsäädännön osalta, jotta tarpeellista ja odotettua uudistusta päästään vihdoin käytännössä toteuttamaan, kertoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Suomen väestön ikärakenteen muutos ja sitä kautta vääjäämättä toteutuva huoltosuhteen heikentyminen lähivuosikymmeninä on ollut tiedossa oleva haaste jo viime vuosituhannella. Nykyinen sote-palvelujärjestelmämme ei vastaa odotuksiimme ja toiveisiimme hyvästä sotesta. Palveluiden heikko saatavuus, eriarvoisuus saatavuuden suhteen, bruttokansantuotetta nopeammin kasvavat kustannukset sekä tuottavuuden lasku ovat keskeisiä ongelmia. Ne vain pahenevat tulevaisuudessa, jos uudistuksia ei toteuteta.

– Kaikkien soten keskeisten tavoitteiden saavuttaminen yhtä aikaa edellyttää tuottavuuden merkittävää parantamista koko palvelujärjestelmässä. Hallituksen sote-esitys ei ole täydellinen, mutta se on kuitenkin huomattavasti parempi kuin nykyinen järjestelmä ja mikään muu tähän mennessä esitetty vaihtoehto uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta katsoen, toteaa Partanen.

Hallituksen sote-esitystä on kritisoitu erityisesti siitä, että sen myötä ei saavuteta uudistukselle asetettuja tavoitteita. Viime aikoina erityisesti soten taloustavoitteen toteutumista on epäilty.

– Minä uskon, että hallituksen soteen liittyvät lakiesitykset antavat hyvät mahdollisuudet toteuttaa uudistus niin, että kaikki sille asetetut keskeiset tavoitteet palveluiden saatavuuden paranemisesta kustannusten kasvukäyrän taittamiseen saavutetaan, sanoo Partanen. 

Hallituksen valinnanvapauslakiesitys sisältää useita asioita, joiden avulla tavoitellaan alan palvelumarkkinoiden kehittämistä: järjestäjän ja tuottajan erottaminen, järjestäjätahon vahvistaminen, palveluntuottajien välinen kilpailuneutraliteetti, asiakkaiden vaikutusvallan lisääminen, palveluiden tuotteistaminen, laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen, avoimuus sekä läpinäkyvyys. 

– Alan palvelumarkkinoiden kehittäminen ja niiden hyödyntäminen luovat hyvät edellytykset palvelutuotannon tehostamiseen ja sitä kautta tuottavuuden parantamiseen. Tuottavuuden parantaminen ilman kilpailua on haastavaa ja siksi sitä on lisättävä palveluntuottajien välille, esittää Partanen.

Lue tiedote ePressissä