-

Lääkäripalveluyritykset: Yksityinen sote-ala yhä tärkeämpi työllistäjä

Tiedote
0 kommenttia

 

Työ- ja elinkeinoministeriön 15.11.2018 julkaiseman sote-toimialaraportin mukaan sote-alan yritysten määrä on kasvanut hieman vuosina 2016−2017. Pienten yritysten määrä on vähentynyt ja suurten lisääntynyt. Alan yritysten henkilöstömäärä on kasvanut reippaasti, noin kuudella prosentilla.

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo, että yksityinen sote-ala on yhä tärkeämpi työllistäjä Suomessa nyt, kun maahan kaivataan kipeästi lisää työpaikkoja. Alan erityispiirre on se, että työpaikkoja syntyy myös kasvukeskusten ulkopuolelle. Sote-uudistuksen yhteydessä pitää huolehtia siitä, että yritysten toimintaedellytykset turvataan, jotta myönteinen työllisyyskehitys voisi jatkua.

– Ei riitä, että lainsäädäntö mahdollistaa palveluiden hankkimisen yksityisiltä tuottajilta. Tulevien maakuntien pitää myös oikeasti hyödyntää yksityisen sektorin tarjoamia mahdollisuuksia, Partanen painottaa.

Sote-palveluiden järjestäminen on vielä toistaiseksi kuntien vastuulla. Partanen muistuttaa, että yksityisiä palveluita olisi jo nyt mahdollista käyttää huomattavasti enemmän esimerkiksi palveluseteleiden avulla. Ne on todettu tehokkaaksi välineeksi, mutta kunnat käyttävät seteleitä vähän.

Suurten yritysten määrä on kasvanut ja pienten vähentynyt erityisesti yrityskauppojen myötä. Toisaalta myös mikroyritysten määrä on lisääntynyt. Tämä kehitys ei yllättänyt Partasta. Yritystoimintaan kuuluu se, että yrityksiä syntyy, ne kasvavat ja kehittyvät sekä niitä myydään. Alan rakennemuutos selittyy hänen mukaansa osittain epävarmuudella, jota sote-uudistuksen aikataulujen jatkuva venyminen on aiheuttanut.

Epävarmassa tilanteessa erityisesti pienet yritykset ovat joutuneet pohtimaan vakavasti toimintaedellytyksiään. Millä aikataululla sote-uudistus toteutetaan? Toteutuuko valinnanvapaus ja missä muodossa? Kuinka vaikeaa pienen yrityksen on päästä hyväksytyksi palveluntuottajaksi? Tällöin yrityksestä luopumisesta on saattanut tulla houkutteleva vaihtoehto.

– Sote-uudistuksessa on huolehdittava siitä, että edellytykset yritysten perustamiselle säilyvät jatkossakin. Uudistusta ohjaava lainsäädäntö pitää nyt viimein saada maaliin, jotta epävarmuus hälvenee ja sosiaali- ja terveydenhuollossa uskalletaan ottaa yritystoimintaan liittyviä riskejä, sanoo Partanen.

Sosiaali- ja terveysalan toimialaraportti

Lue tiedote ePressissä