-

Laboratoriodiagnostiikan kilpailuttamisella maakunnissa saavutetaan säästöjä riskittömästi

Tiedote
0 kommenttia

Suomalaiset yksityiset keskuslaboratoriot ovat huolissaan laboratoriodiagnostiikan kohtalosta sote-uudistuksessa. Ne näkevät, että maakunnat hankkivat laadukkaimmat ja edullisimmat diagnostiikkapalvelut kilpailuttamalla parhaat palveluiden tuottajat.

Maakuntiin kaavaillut julkiset laboratoriomonopolit pitäisivät yllä keinotekoisen korkeaa laboratoriotutkimusten hintatasoa, poistaisivat kannustimet palvelun laadun parantamiseen ja veisivät Suomea vastavirtaan kansainvälisessä kehityksessä. 

Julkisuudessa vähälle huomiolle jäänyt laboratorio- ja kuvantamispalveluiden viranomaisvalmistelu on ollut yksipuolista. Suunnittelu on perustunut vain julkisen toimijan vaihtoehtojen selvittämiseen ja heidän asiantuntijoiden kuulemiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön esiselvitys (liitteenä) suosittelee, että julkisilla sairaalalaboratorioilla olisi yksinoikeus myydä palveluitaan julkiselle sektorille ja kilpailla samalla yksityisillä markkinoilla.

Yksityiset suomalaiset keskuslaboratoriot katsovat, että esitetylle laboratoriodiagnostiikan julkiselle monopolille ei ole perusteita. Esitys pyrkii turvaamaan vain julkisen palveluntuottajan aseman. Julkisen sektorin monopoli ei toteuttaisi sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita, kuten kilpailutuksen tuomia kustannussäästöjä, palveluiden korkeaa laatua ja tasavertaista palveluntarjontaa, eikä se huomioisi tulevaisuuden vaatimuksia. Eurooppalainen kehityssuunta laboratoriodiagnostiikan järjestämisessä on ollut päinvastainen. Diagnostiikkapalveluiden kilpailutuksilla ja ulkoistamisilla on saatu säästöjä ja tehostettua laboratoriotoimintaa. Saadut säästöt on voitu käyttää terveydenhuollon ydintehtävään eli potilaiden hoitoon.

Julkiset laboratoriopalvelut muodostavat terveydenhuollon kokonaismenoista merkittävän menoerän (n. 0,5 miljardia euroa). Laboratoriopalvelujen kilpailuttaminen on selkein ja riskittömin tapa saavuttaa merkittäviä sote-kustannussäästöjä. Tälläkin hetkellä suomalaisten yksityisten keskuslaboratorioiden myymien laboratoriotutkimusten hinnat sekä perusterveydenhuollolle että erikoissairaanhoidolle ovat pääosin edullisempia kuin julkisten sairaalalaboratorioiden vastaavat hinnat ovat olleet. Kilpailutus laskee laboratoriopalvelujen kokonaiskustannuksia ja nostaa myös toiminnan laatua. Maakunnassa toteutettuna kilpailutus parantaa myös paikallisten pk-yritysten ja maakunnan omien yhtiöiden mahdollisuuksia toimia kilpailukykyisinä sote-keskuksina.

Kilpailutus on taattava

Laboratoriopalvelujen kilpailutus maakunnissa on merkittävä tekijä haettaessa kustannussäästöjä ja laadunkehittämistä sote-uudistuksessa. Kilpailutuksen tulee perustua diagnostiikan dokumentoituun laatuun, laboratorioiden kykyyn tarjota uutta ja lääketieteellisesti korkeatasoista diagnostiikkaa sekä laboratoriopalveluiden kilpailukykyiseen hintaan. Laadun varmistamiseksi kilpailuttajan tulee edellyttää palveluntuottajilta riittävää laatua. Nykyisin suomalaisilla yksityisillä keskuslaboratorioilla on kattava viranomaisakkreditointi, toisin kuin osalla julkisen terveydenhuollon laboratorioista.

Yksityiset toimijat ovat perinteisesti olleet tehokkaita julkisen sektorin kirittäjiä niin uusien tutkimusten kuin laadunkin osalta. Tasapuolinen ja läpinäkyvä kilpailutus on taattava etenkin nyt tilanteessa, jossa yhtiöittämisvelvoitteesta julkisen sektorin toimijoiden osalta harkitaan luovuttavan. Tämä on välttämätöntä taata, sillä julkinen keskuslaboratorio on suuren kokonsa johdosta alueellaan yleensä jo määräävässä markkina-asemassa. Lisäksi ne saavat veroetuja ja subventioita julkisen puolen kustannuksista suhteessa yksityiseen toimijaan eivätkä ne voi mennä konkurssiin. Siksi on välttämätöntä, että kaikkien kilpailutukseen osallistuvien laboratoriopalvelun tuottajien tulee olla yhtiömuodossa kilpaillessaan markkinoilla.

Lisätietoja:

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi | @LPYry

Pauliina Posti, toimitusjohtaja, Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, puh. 040 5190416, pauliina.posti@medix.fi

Jukka Hurme, toimitusjohtaja, VITA-Terveyspalvelut Oy puh. 0400 500 362, jukka.hurme@vita.fi 

Lue tiedote ePressissä