-

Laboratoriopalvelut ovat selkeä kokonaisuus kilpailuttaa ja saavuttaa kustannussäästöjä sote-uudistuksessa

Tiedote
0 kommenttia

Yksityisten keskuslaboratoriopalveluiden tuottajat vaativat, että maakunnat kilpailuttavat sote-keskusten laboratoriopalvelut. Kilpailutus edistää maakunnan omien sote-keskusten kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta. Kilpailuneutraliteetin takaamiseksi on välttämätöntä, että kaikki laboratorioanalytiikan palveluntarjoajat toimivat yhtiömuodossa.

Näkemys tuodaan esiin yksityissektorin kliinisten keskuslaboratorioiden vastineessa sosiaali- ja terveysministeriön esiselvitykseen sairaanhoidollisista tukipalveluista sote-uudistuksessa.

STM:n esiselvityksessä esitetään, että maakunnissa säilytettäisiin julkisten palveluntarjoajien monopoli laboratorio- ja kuvantamistoiminnoissa. Ne voisivat myydä palveluitaan kilpailuttamatta ja ilman yhtiöittämisvelvoitetta sekä julkiselle että yksityiselle palveluntuottajalle. (STM:n raportti 2017:6, Sairaanhoidolliset tukipalvelut (laboratorio- ja kuvantaminen) sote-rakenteissa).

Yksityiset laboratoriopalveluiden tuottajat pitävät STM:n esiselvitystä yksipuolisena, sillä se tarkastelee vaihtoehtona vain julkista palveluntuotantoa. Rajauksesta johtuen esiselvitys ei anna oikeaa kuvaa mahdollisuuksista järjestää kustannustehokkaat ja laadukkaat keskuslaboratoriopalvelut maakunnissa. Vaarana on jäykkien ja tehottomien mallien ylläpitäminen ja laboratoriotutkimusten kustannustason pysyminen perusteettoman korkeana. Maakunnallisten monopolien luominen pysäyttää laboratoriopalveluiden kehittämisen ja johtaa alueelliseen epätasa-arvoon maakuntien välillä.

”Pidämme välttämättömänä ilmaista yhteisellä äänellä eriävän mielipiteemme selvityksestä. Esitetty malli on sote-uudistuksen tavoitteiden vastainen. Selvitys ei anna oikeaa kuvaa mahdollisuuksista tehostaa laboratoriopalveluiden tuottamista maakunnissa ja siinä on jätetty huomiotta kilpailutuksen seurauksena saatavat hyödyt. Keskuslaboratoriopalvelut ovat kaikista helpoimmin kilpailutettava lääketieteellinen tukipalvelu”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Hurme VITA-Terveyspalvelut Oy:stä.

”Kilpailu varmistaisi laadultaan korkeatasoiset ja hinnoittelultaan kilpailukykyiset laboratoriopalvelut kaikille maakunnille. Kilpailuttamisen kautta saataisiin myös lisäsäästöjä ja varoja vapautuisi muihin kohteisiin terveydenhuollossa”, toteaa Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n toimitusjohtaja Pauliina Posti.

Suomalaisten julkisesti tuotettujen keskuslaboratoriopalveluiden hintataso on korkeampi kuin yksityisten keskuslaboratoriopalveluita tuottavien yritysten hintataso ja keskieurooppalainen hintataso.

”Kilpailu laboratoriopalveluiden tuottamisen suhteen varmistaa myös palveluiden jatkuvan kehittämisen. Tämä hyöty koituu lopulta koko hoitoketjun ja potilaiden parhaaksi uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelumallien muodossa”, lisää toimitusjohtaja Tommi Vaskivuo SYNLAB Finland Oy:stä.

Yksityisten kliinisten laboratorioiden 20.3.2017 julkaisema vastine STM:n esiselvitykseen on luettavissa kokonaisuudessaan liitteestä.
 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Hurme, VITA-Terveyspalvelut Oy, puh. 0400 500 362, jukka.hurme@vita.fi

Toimitusjohtaja Pauliina Posti, Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, puh. 040 5190416, pauliina.posti@medix.fi

Toimitusjohtaja Tommi Vaskivuo, SYNLAB Finland Oy, puh. 040 820 2529, tommi.vaskivuo@synlab.fi

Lue tiedote ePressissä