-

Lainsäädännöllä huonoa henkilöstöpolitiikkaa

Tiedote
0 kommenttia

LPY: Epäonnistunut lakiuudistus

Sosiaali-­ ja terveysministeriö esittää sairausvakuutuslain muutosta, jonka tavoitteena on kunnallisten sosiaali­‐ ja terveydenhuollon tilojen tehokkaampi käyttö. Lakiesitys mahdollistaa kansalaiselle sairausvakuutuskorvauksen saamisen myös julkisen sektorin tiloissa tuotetusta yksityisestä terveyspalvelusta.

–Lakimuutoksen tosiasiallisena tavoitteena näyttää olevan terveydenhuollon ammattihenkilöstön, erityisesti lääkäreiden, sitouttaminen julkisen sektorin palvelukseen. Sairausvakuutuslain muutoksen myötä mahdollistetaan pienille erityisryhmille elinkeinotoiminnan harjoittaminen työnantajan tiloissa ja laitteilla. Tämä aiheuttaa vääjäämättä eriarvoisuutta julkisen sektorin henkilöstön keskuudessa -­ toisilla on mahdollisuus ansaita lisätuloja elinkeinotoiminnalla työnantajan tiloissa ja toisilla ei, väittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

-–Miten työsuoritteet jakautuvat henkilöllä, joka virka­‐ajan ulkopuolella harjoittaa samoissa tiloissa yritystoimintaa, kysyy Partanen.

Partasen mielestä esitetty lakimuutos aiheuttaisi merkittävästi enemmän haittaa terveyspalvelujen kehittymiselle kuin mikä muutoksesta saatava hyöty olisi.
–Mahdollistamalla sairausvakuutuskorvauksen saaminen julkisissa tiloissa annetusta terveyspalvelusta vaikeutetaan potilaan mahdollisuuksia tunnistaa, minkä palvelujärjestelmän piirissä hän kulloinkin on. Samalla tämä vääristäisi tuottajien välistä kilpailua ja vaikeuttaisi siten alan palvelumarkkinoiden kehittymistä, huomauttaa Partanen.

Partasen mielestä lakiesityksen alkuperäinen tavoite julkisten tilojen tehokkaammasta käytöstä voidaan toteuttaa muun muassa uudistamalla kannustin-­ ja työaikajärjestelyjä julkisessa terveydenhuollossa sekä lisäämällä niitä julkisia hankintoja, joihin sisältyy velvoite tuottaa palvelut tilaajan tiloissa ja laitteita hyödyntäen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi