-

LPY: Aluevaltuutetuilla on nyt todellinen näytön paikka

Tiedote
0 kommenttia

 

Aluevaaleissa valitut valtuutetut aloittivat työnsä heti. Työkenttään tutustumisen ja järjestäytymisen jälkeen vastuu sote-uudistuksen toteuttamisen johtamisesta siirtyy heille jo maaliskuussa. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) kannustaa aluevaltuustoja etsimään ja kehittämään uusia tapoja järjestää ja tuottaa terveyspalvelut. Pelkällä hallintouudistuksella ei sote-uudistuksen tavoitteita saavuteta.

Hyvinvointialueiden myötä sote-palveluiden järjestämiseen luodaan niin sanotut leveämmät hartiat. Kuntia suuremmilla toimijoilla on resurssien yhdistämisen jälkeen mahdollisuudet parantaa palveluiden laatua ja tuottavuutta sekä parempi riskinsietokyky.

− Eduskunnan hyväksymä sote-uudistus näyttäytyy tässä vaiheessa vain hallintouudistuksena. Jos se sellaiseksi jää, sotelle asetettuja tavoitteita ei saavuteta, LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen sanoo.

Aluevaltuustoilla on vajaa vuosi aikaa rakentaa alueellinen organisaatio sekä toimintamallit ja -tavat, jotta ne ovat valmiita ottamaan vastuun palveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta.

− Siirtymäaikana valmisteltava palvelustrategia on tärkein asiakirja, jonka aluevaltuustot käsittelevät ja hyväksyvät. Strategiaan täytyy sisältyä palvelulupaus. Valtuutettujen tehtävänä on päättää palveluiden saatavuudesta, laadusta ja määrästä alueellaan. Nämä päätökset koskevat jokaista alueen asukasta tavalla tai toisella, kertoo Tolonen.

Hallintorakenteiden lisäksi hyvinvointialueilla on mahdollisuus uudistaa palveluprosessit ja toimintamallit, ottaa käyttöön laajasti uutta teknologiaa sekä lisätä palveluntuottajien välistä tervettä kilpailua.

− Sote-uudistus on aito tilaisuus rakentaa uutta ja purkaa tarpeettomaksi käyvää vanhaa. Uudistus ei saa olla vain kylttien vaihtamista hallinto- ja palvelurakennusten katoilla, Tolonen huomauttaa.

Aluevaltuutetuilla vastuu koko alueesta

Hyvinvointialueet muodostavat uuden hallintotason. Niille siirtyy alueen asukkaille tärkeiden sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu.

− Aluevaltuustojen on otettava vastuu koko alueesta. Niiden on turvattava hyvinvointipalveluiden riittävä saatavuus kaikille alueen asukkaille. ”Kyläpolitikointi” ja oman kunnan tai kunnan osan etujen ajaminen ei edistä soten tavoitteiden saavuttamista. Valtuutettujen on pystyttävä toimimaan koko hyvinvointialueen parhaaksi, muistuttaa Tolonen.

Lue tiedote ePressissä