-

LPY: Ei saa jäädä tuleen makaamaan

Tiedote
0 kommenttia

 

Vaikka edellisen hallituksen esitys sote-uudistukseksi kaatui, yksityiset terveyspalveluntuottajat pitävät siinä määriteltyjä tavoitteita edelleen tärkeinä toteuttaa. Uudistuksen keskeinen tavoite on palveluiden saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantaminen. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä tämä voidaan toteuttaa julkisen talouden tasapainon turvaavalla tavalla myös nykyistä lainsäädäntöä soveltamalla.

− Alkaneen vaalikauden sote-valmistelussa voidaan uudistuksen tavoitteisiin pyrkiä hyödyntämällä ennakkoluulottomasti jo nyt käytettävissä olevia keinoja. Samalla pitää arvioida uudistuksen taloudellisia vaikutuksia aikaisempaa paremmin, esittää LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY ei ota kantaa uuden soten hallintomalliin. Yhdistyksen mielestä uudistuksessa on huolehdittava siitä, että julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toimintaedellytykset ovat tasapuolisia.

− Jos sote-uudistuksessa päätetään uudistaa myös hallintomalli ja jäädään odottamaan sitä, tavoitteiden saavuttaminen karkaa entistä kauemmaksi. Hallintoa ja palvelutuotantoa ohjaavan lainsäädännön valmistuminen ja uuden hallintorakenteen käynnistyminen kestää vuosia. Uudella hallinnolla päästäisiin toimimaan aikaisintaan vuonna 2022. Tämä on kansalaisille pitkä aika odottaa. Nyt ei kannata jäädä tuleen makaamaan, Partanen sanoo.

− Toivomme, että uusi hallitus ryhtyy heti toimenpiteisiin palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Se onnistuu jo nykyistä lainsäädäntöä hyödyntämällä. Tällöin keinoina olisivat muun muassa palvelusetelijärjestelmien nykyistä huomattavasti laajempi käyttäminen, ostopalvelut ja puitehankinnat sekä palvelutuotannon erilaiset ulkoistukset. Pidämme tärkeänä myös sairausvakuutuskorvausjärjestelmän kehittämistä ja korvausten korottamista, Partanen esittää.

Lue tiedote ePressissä