-

LPY: Elpymisrahoitus tulevaisuusinvestointeihin myös sote-aloilla

Tiedote
0 kommenttia

 

Valtioneuvosto julkaisi 15.3.2021 Suomen kestävän kasvun ohjelman. Sen mukaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen Suomelle tulevasta rahoitusosuudesta on tarkoitus käyttää noin 400 miljoonaa euroa muun muassa sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) on huolestunut siitä, että EU:n elpymisrahoitusta suuntautuu käyttömenojen kattamiseeen eikä tulevaisuusinvestointeihin niin kuin pitäisi.

LPY näkee hallituksen esityksessä ilmeisenä riskinä sen, että kasvuohjelman rahoitusta käytetään nykyisten lakisääteisten sote-palveluiden rahoittamiseen – siitä huolimatta, että se ei ole kyseisen rahoituksen periaatteiden mukaista. Rahoitus pitää käyttää tulevaisuusinvestointeihin, jotka luovat edellytyksiä koronakriisin aiheuttamasta taantumasta selviytymiseen. Näillä investoinneilla pitää nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tuoda palvelut kaikkien saataville kustannusvaikuttavasti ja ihmislähtöisesti.

− Pahimmillaan EU:n kautta saatavalla tilapäisellä rahoituksella synnytetään vain uusia pysyviä menoja, jotka pahentavat entisestään julkisen talouden rahoitusalijäämää, toteaa LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

Sote-uudistus ristiriidassa kasvuohjelman kanssa

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa EU-rahoitusta suunnataan hallituksen esittämän sote-uudistuksen ja sen tavoitteiden toteuttamiseen. Hallituksen mukaan ohjelman periaatteisiin kuuluu julkisen ja yksityisen sektorin välisen kumppanuuden parantaminen.

− Hallitus haluaa siis edistää EU:n elpymisrahoituksella sote-uudistustaan, jonka myötä vaikeutetaan ja vähennetään julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuutta. Minusta tässä on aikamoinen ristiriita kasvuohjelman tavoitteiden kanssa, Tolonen sanoo.

Tulevaisuusinvestointeja sote-aloillekin

Hallituksen julkistamat linjaukset EU:n elpymisrahoituksen hyödyntämisestä antavat suuntaa tulevalle hanketyölle. Yksittäiset kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavat kohteet päätetään myöhemmin.

− Kasvuohjelman rahoituksen piiriin saa hyväksyä vain sellaisia sote-hankkeita, joilla tuetaan talouden elpymistä ja luodaan edellytykset kilpailukyvyn parantamiselle. Tällaisia ovat esimerkiksi alan digitaalisten palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa tukevat hankkeet, esittää Tolonen.

Lue tiedote ePressissä