-

LPY esittää muutoksia sote-asiakirjamalleihin

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on virkatyönä laadittu maakuntien käyttöön asiakirjamalleja soten valinnanvapauspalveluiden toteuttamiseen. Näiden malliasiakirjojen rakennetta pitää selkeyttää huomattavasti, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) lausunnoissaan, jotka se on antanut asiakasseteliä, henkilökohtaista budjettia ja suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluita koskevista asiakirjamalleista.

Tarvittavat korjaukset ovat LPY:n mukaan niin merkittäviä, että yhdistys edellyttää vielä uutta lausuntokierrosta sen jälkeen, kun ministeriö on päivittänyt mallit.

LPY korostaa, että malliasiakirjojen täytyy olla rakenteeltaan selkeitä. Niistä pitää erottua selvästi se, milloin on kyse maakunnan ja palveluntuottajan välisestä sopimuksesta ja yleisistä sopimusehdoista ja milloin asiakkaalle syntyvistä oikeuksista saada hänelle kuuluvia palveluita.

Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy:n toimitusjohtaja Juha Viertola sanoo, että malliasiakirjoissa on nyt paljon turhaa raportointia, itsestäänselvyyksiä ja päällekkäisyyttä. Osa tiedoista ja raporteista, joita vaaditaan, toimitetaan lakisääteisesti muille viranomaisille eikä näitä tietoja pitäisi velvoittaa toimittamaan uudelleen, vaan maakunnan olisi syytä käyttää muilla viranomaisilla jo olevia tietoja sähköisten järjestelmien kautta silloin, kun näille tiedoille on tarvetta.

– Mallien valmistelun loppuvaiheeseen pitäisi nimetä koordinaatioryhmä, jossa olisi mukana yksityisten palveluntuottajien edustaja. Ryhmän tehtävänä olisi käydä päivitetty kokonaisuus vielä perusteellisesti läpi ja muodostaa siitä yhtenäinen kokonaisuus, Viertola ehdottaa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtaja Jarno Huurinainen pitää asiakirjamallien luomista periaatteessa hyvänä asiana. Lausunnolla olleissa malleissa oli hänen mielestään kuitenkin menty liian yksityiskohtaisiin ohjeisiin siitä, miten palvelut tulisi tuottaa.

– Malleissa pitäisi keskittyä tuottamistavan ohjaamisen sijasta siihen, mikä on palvelun lopputulos esimerkiksi saatavuuden tai laadun näkökulmasta. Jos asetetaan kovin tarkat ja tiukat ehdot, miten palvelu tuotetaan, alalle ei synny kilpailua vaan kaikki toimivat samalla tavalla. Ei synny kannustimia innovoida ja etsiä parhaita mahdollisia tuottamistapoja, Huurinainen sanoo.

Suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluiden malliasiakirjassa vaaditaan toimijoita luovuttamaan immateriaalioikeudet korvauksetta maakunnalle ja muille palveluntuottajille. Huurinaisen mukaan tämäkään ei kannusta ketään innovoimaan ja kehittämään uutta.

LPY esittää lausunnoissaan, että maakunnan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa sovitaan vain kyseisten palveluiden tuottamiseen liittyvistä asioista, kuten palvelun sisällöstä, korvauksesta ja saatavuudesta. Yleiset sopimusehdot kootaan yhteen tämän sopimuksen liitteeksi tai hallintopäätökseen, johon tuottajan kanssa tehtävässä sopimuksessa viitataan. Jos näistä ehdoista joltakin osin poiketaan, se kirjataan erikseen maakunnan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo, että osa asiakirjamallien vaatimuksista ei koske maakunnan omaa palvelutuotantoa. Niiltä ei esimerkiksi vaadita vakuuksien asettamista.

– Yksi sote-uudistuksen periaatteista on, että maakunnan liikelaitoksen yksiköille ja yksityisille toimijoille asetetaan samat ehdot. Tämä tavoite ei toteudu, jos asiakirjamallit hyväksytään nyt esitetyssä muodossa, Partanen painottaa.

LPY esittää, että malliasiakirjoissa olevaa yksityiskohtaista sääntelyä vähennetään, kaikkia palveluntuottajia kohdellaan tasavertaisesti ja vaatimus vakuuksien asettamisesta poistetaan yksityisen sektorin toimijoilta.

Lausunnot LPY:n verkkosivuilla

Lue tiedote ePressissä