-

LPY: Hallituksen kiire uhkaa vesittää sote-uudistuksen

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä hallituksen lausunnolla olevat sote-lait ovat pahasti keskeneräisiä. Yhtenä syynä on se, että valmistelu on ollut puutteellista liian tiukan aikataulun takia.

LPY ei ole näkemyksensä kanssa yksin. Myös Suomen Kuntaliitto moittii aikataulua liian kireäksi. Kuntaliitto katsoo 8.9.2020 julkaisemassaan lausuntoluonnoksessa, että uudistuksen voimaanpanon kokonaisaikataulu tulisi arvioida uudelleen siten, että se uskottavasti turvaisi muutosten hallitun suunnittelun ja toteuttamisen. Aikataulussa tulisi ottaa huomioon myös se, että lausuntokierroksen palautteen edellyttämät korjaukset ehditään valmistella.

− Ei voi välttyä vaikutelmalta, että luvatusta valmisteluaikataulusta on tullut määräävä tekijä. Uudistuksen sisältöä tärkeämpää tuntuu olevan hallituksen esityksen saaminen eduskunnan käsiteltäväksi vuoden loppuun mennessä, toteaa LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY yhtyy Kuntaliiton näkemykseen siitä, että sote-uudistuksen rakenteelliset ratkaisut sekä palveluiden ja rahoituksen ohjausjärjestelmä eivät turvaa riittävällä tavalla uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Tällaisia epätyydyttäviä rakenteellisia ratkaisuja ovat esimerkiksi yksityisen sektorin hyödyntämistä koskevat rajoitukset sekä investointien raskas valtionohjaus.

− Hallituksen kiireellä ja koronakriisin häiritsemänä työstämiin lakiesityksiin sisältyy paljon puutteita ja ne edellyttävät merkittäviä korjauksia. Näiden korjausten ja muutosten tekeminen ottaa oman aikansa – ja se kannattaa ottaa, Partanen sanoo.

Pitkään valmisteltu ja kauan odotettu tulevaisuuden sote-uudistus vaikuttaa valmistuttuaan kaikkien kansalaisten elämään ja alan toimijoiden toimintaympäristöön vuosikymmeniksi eteenpäin.

− Olisi tärkeää, että sote-uudistus valmisteltaisiin huolellisesti ja tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tämä loisi edellytykset uudistuksen onnistumiselle ja sille, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvin, Partanen esittää.

Lue tiedote ePressissä