-

LPY: Hoidon saatavuus heikkenee ja eriarvoisuus lisääntyy

Tiedote
0 kommenttia

STM:n työryhmä esittää sairausvakuutusjärjestelmän romuttamista

Alkavan vaalikauden 2011–2015 yksi keskeisimpiä lainsäädäntöhankkeita on terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevan lainsäädännön uudistaminen. Lainsäädäntöä valmistellut STM:n työryhmä luovutti tänään loppuraporttinsa ministeri Paula Risikolle. Siinä työryhmä esittää sairausvakuutuksen lääkärinpalkkioiden (73 milj. euroa), tutkimus­‐ ja hoitokorvausten (70 milj. euroa) sekä matkakorvausten (234 milj. euroa) siirtämistä Kansaneläkelaitoksen hallinnoimasta vakuutusjärjestelmästä osaksi kuntien yleistä valtionosuutta.

STM:n työryhmä perustelee esitystään terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän monikanavaisuuden aiheuttamilla ongelmilla. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY ry) mielestä ongelmat liittyvät lähinnä laitoshoidon ja avohoidon keskinäiseen rajanvetoon sekä lääkekorvausjärjestelmään. Esitetty sairausvakuutuskorvausten siirtäminen kunnille ei ratkaise näitä ongelmia.
- Sairausvakuutusjärjestelmän ehdoton etu on se, että kerätyt varat kohdentuvat terveyspalveluiden tuottamiseen asiakkaiden valintojen kautta. Nyt ollaan ottamassa askelta taaksepäin kansalaisten valinnanvapaudessa. Yleisenä valtionosuutena maksettava rahoitus kohdentuu terveydenhuoltoon kunkin kunnan resurssien ja arvovalintojen mukaisesti, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n puheenjohtaja Anni Vepsäläinen.

LPY:n mielestä purkuuhan alla oleva sairausvakuutusjärjestelmä on valtion ja kuntien näkökulmasta erittäin kustannustehokas.
- Jos vastaavat suoritteet tuotettaisiin yksinomaan kuntien toimesta, kuluisi niihin verorahaa moninkertainen määrä. Tällaiseen kuntien nykyiset taloudelliset resurssit eivät riitä. Työryhmän esitys johtaa toteutuessaan väistämättä hoitojonojen pidentymiseen ja sitä kautta palvelujen saatavuuden heikkenemiseen. Toisaalta esitetty malli kannustaa kansalaisia terveysvakuutusten ottamiseen. Se taas johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen mm. siksi, että vanhuksille ei ole saatavilla terveysvakuutuksia ja toisaalta kaikilla ei ole varaa kyseisten vakuutusten hankkimiseen, kertoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Sairausvakuutusjärjestelmää pitäisi LPY:n mielestä pikemminkin kehittää korvaustasoa nostamalla.
- Sairausvakuutuskorvausten tason yli 20 vuotta jatkunut heikkeneminen on lisännyt eriarvoistumista. Aiemmin yksityisten terveyspalvelujen käyttö oli sairausvakuutuskorvausten myötä mahdollista tulotasosta riippumatta. Nykyinen korkea omavastuuosuus heikentää erityisesti pieni-­ ja keskituloisten aitoja valinnanmahdollisuuksia, sanoo Vepsäläinen.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Anni Vepsäläinen, puh. 0400 400 074, anni.vepsalainen(o)diacor.fi Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi
Lääkäripalveluyritykset ry