-

LPY: Hoitoon pääsystä konkretiaa ylimalkaisten lupausten sijasta

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtaja Ismo Partanen ihmettelee sosiaali- ja terveysministeriön kannanottoa, jonka mukaan hoitoon pääsy nopeutuu sosiaali- ja terveyspalveluissa ja palveluiden saatavuus paranee. Lupaus sisältyy Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman lehdistötilaisuudesta julkaistuun tiedotteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei perustellut lupaustaan. Tiedotteessa kerrottiin vain, että ministeriö tukee hyvinvointialueita uusien sote-keskusten käyttöönotossa. Samalla julkistettiin täydentävä valtionavustushaku vuonna 2020 myönnetyille valtionavustushankkeille. Tarkoituksena on jatkaa ja laajentaa käynnissä olevia hankkeita, joiden tavoitteena on edistää palveluiden saatavuutta.

– En kritisoi hankkeita sinänsä, mutta eihän niiden rahoittaminen tarkoita automaattisesti sitä, että palveluiden saatavuus parantuisi. Jää nähtäväksi, miten hankkeet onnistuvat ministeriön asettaman tavoitteen saavuttamisessa. Ei palveluiden saatavuus vielä sillä parane, että alueita ja niiden hankkeita tuetaan. Tarvitaan jotakin konkreettisempaa, Partanen sanoo.

Partasen mukaan sote-palveluiden saatavuutta voitaisiin kohentaa merkittävästi jo nykylainsäädännön voimassa ollessa.

– Uudet sote-keskukset saadaan toimintaan aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua. Meillä on ollut voimassa lakisääteinen hoitotakuu jo 16 vuotta. Sitä ei ole saatu toimimaan kunnolla eikä tilanteen korjaamiseksi ole tehty kaikkea mahdollista, hän kertoo.

Perusterveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja hoitotakuun toteutumista voidaan parantaa huomattavasti hyödyntämällä kaikkia käytettävissä olevia resursseja. Esimerkiksi palveluseteleiden käyttöä ja ostopalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta kannattaa lisätä.

Hallitus on asettanut tavoitteeksi hoitoon pääsyn seitsemän päivän sisällä, viime kädessä lain pakottamana. Tavoitteen toteutuminen on siirtymässä pitkälle tulevaisuuteen.

– Hallituksen kunnianhimoinen tavoite on jo saavutettu monissa yksityisten palveluntuottajien pyörittämissä terveyskeskuksissa. Eikö kuntien nyt kannattaisi ulkoistaa lisää terveyskeskuksia ja hyödyntää muillakin tavoilla yksityisellä sektorilla käytettävissä olevia resursseja ja osaamista? kysyy Partanen.

Lue tiedote ePressissä