-

LPY: Hoitoonpääsy osaksi potilasturvallisuustyötä

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022−2026. Strategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) pitää lausunnolla ollutta strategiaa tarpeellisena ja kunnianhimoisena. Yhdistys kuitenkin muistuttaa, että oikea-aikainen hoitoonpääsy on myös tärkeä osa turvallisuustyön kokonaisuutta.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ohjaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin ja edistää sen toteutumista. Uudella asiakas- ja potilasturvallisuusstrategialla ja toimeenpanosuunnitelmalla pyritään edistämään osallisuuden, turvallisuutta vahvistavien toimien ja turvallisuuskulttuurin johtamisen toteutumista Suomessa.

− Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian uudistamistarve on ilmeinen. Strategiakauden aikana toteutuu Suomen historian suurin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää koskeva hallinnollinen ja toiminnallinen uudistus, sote-uudistus, kertoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Visio on pilkottu neljäksi strategiseksi kärjeksi. Jokaisen kärjen alla on kolme tavoitetta, joiden toteutuminen konkreettisesti edistää asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista.

− Sote-uudistuksessa perustettavat hyvinvointialueet pystyvät todennäköisesti resursoimaan turvallisuustyön kehittämiseen ja ohjaamiseen paremmin kuin nykyiset kunnat ja kuntayhtymät. Myös toimintakulttuurien ja toimintamallien yhtenäistäminen on helpompaa, kun järjestämisvastuullisia tahoja on merkittävästi vähemmän, arvioi Partanen.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia 2022−2026 on laaja kokonaisuus. Aikaisemmasta poiketen strategiaan sisällytetään myös toimeenpanosuunnitelma.

− On erittäin hyvä, että strategian yhteyteen on liitetty koko kautta koskeva toimeenpanosuunnitelma. Se mahdollistaa asetettujen tavoitteiden siirtämisen jokapäiväiseen toimintaan heti strategiakauden alusta, Partanen toteaa.

LPY muistuttaa, että oikea-aikainen hoidon ja hoivan piiriin pääsy on tärkeä osa palveluiden laatua ja sitä kautta myös asiakas- ja potilasturvallisuuden kokonaisuutta.

− Suomessa on kovin vähän tutkittu tai edes arvioitu, kuinka hoitojen viivästyminen on vaikuttanut potilaiden terveydentilaan, vähentänyt terveitä elinvuosia tai aiheuttanut ennenaikaisia kuolemia. Hoitojen viivästyminen on omiaan heikentämään asiakas- ja potilasturvallisuutta. Hoidon ja hoivan saavutettavuuden näkökulma pitäisi ehdottomasti sisällyttää turvallisuusstrategiaan, esittää Partanen.

Lue tiedote ePressissä