-

LPY: Hoitoonpääsyn tilanne normalisoitava nopeasti

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) on huolissaan terveydenhuollon henkilökunnan jaksamisesta ja hoitotakuun toteutumisesta. Hoitoonpääsyn parantamiseksi on yhdistyksen mielestä käynnistettävä valtakunnallinen hanke.

Jo ennestään ylipitkiksi kasvaneet hoitojonot pahenivat koronakriisin aikana. Sote-palveluiden siirtäminen kuntasektorilta hyvinvointialueille oli suuri muutos, joka sitoi julkisen sektorin sote-ammattilaisten resursseja ja lisäsi työn kuormittavuutta.

Syyskuun alussa perusterveydenhuollon hoitotakuu kiristyy 14 päivään. Siitä on tulossa uusi, työtaakkaa lisäävä ja henkilökuntaa rasittava tekijä.

− Ei riitä, että jonoja aletaan purkaa vähitellen ja tiukentuvaa hoitotakuuta yritetään toteuttaa, mutta ei luvata sen onnistuvan. Ainainen muutos ja kiire sekä niistä johtuva riittämättömyyden tunne nakertavat työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista. Tekemätön työ rasittaa enemmän kuin työt sinänsä. Tilanne pitäisi saada mahdollisimman nopeasti normalisoitua, ainakin suuri hoitovelka purettua, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen esittää.

LPY ehdottaa, että Suomessa käynnistetään parin vuoden mittainen hanke terveydenhuollon hoitoonpääsyn tilanteen normalisoimiseksi. Tällöin vuoden 2025 aluevaalien jälkeen aloittavat aluevaltuustot voisivat keskittyä toiminnan kehittämiseen ainaisen tulipalojen sammuttamisen sijasta.

− Tilanteen normalisoiminen edellyttää kaikkien käytettävissä olevien resurssien tehokasta ja tarkoituksenmukaista hyödyntämistä − myös yksityisellä sektorilla tarjolla olevien. Työkaluja tähän on. Hyvinvointialueet voivat päättää, kuinka paljon ja millä tavalla ne hyödyntävät ostopalveluita ja asukkaille myönnettäviä palveluseteleitä hoitoonpääsyn parantamiseksi, Partanen toteaa.

Valtio voisi kannustaa ja helpottaa hyvinvointialueiden paineita ohjaamalla osan palvelukysynnästä yksityiselle sektorille. Yksi tehokas väline olisi Kelan sairausvakuutuskorvausten korottaminen merkittävästi esimerkiksi vuoden 2025 loppuun asti.

− Terveydenhuollon työkuorman purkaminen mahdollisimman nopeasti on kaikkien etu: kansalaiset saavat tarvitsemaansa hoitoa ajoissa ja julkisen sektorin terveydenhuollon ammattilaisten työtaakka vähenee ja työolosuhteet paranevat, Partanen sanoo.

Lue tiedote ePressissä