-

LPY: Hoitotakuun täytyy olla toteutettavissa

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä ei ole tarkoituksenmukaista säätää perusterveydenhuollon hoitotakuusta liian tiukasti. Silloin kansalaisille annettaisiin palvelulupaus, jota ei kyetä toteuttamaan. Sen sijaan nyt on tärkeää varmistaa, että kaikille perusterveydenhuollon hoitoa tarvitseville turvataan hoitoonpääsy voimassa olevan lain mukaisesti 14 vuorokaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.

− Jos hyvinvointialue ei muutoin saavuta voimassa olevaan lakiin kirjattua hoitotakuun määräaikaa, on sen hoidon saatavuuden varmistamiseksi hankittava kyseinen palvelu ostopalveluna tai myönnettävä potilaalle palveluseteli, edellyttää LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY esittää, että palvelusetelien ja ostopalveluiden käyttöönottoa helpotetaan muun muassa poistamalla sote-lainsäädännöstä alihankintaa koskevia rajoituksia.

Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtämisen kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille piti luoda edellytykset hoitoonpääsyn parantamiselle. Taloudellisten resurssien rajallisuuden ja henkilöstöpulan vuoksi niillä on nyt valtavia haasteita voimassaolevan hoitotakuun täyttämisessä.

− Jotta hoitotakuun määräajat saavutetaan, on valtiovallan ohjattava ja kannustettava hyvinvointialueita hyödyntämään kaikkia resursseja, myös yksityisellä sektorilla tarjolla olevia, Partanen kertoo.

Hoitotakuun toteutumista valvottava

LPY pitää hyvänä, että hyvinvointialueiden on lokakuusta 2023 alkaen julkaistava kuukausittain perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn enimmäisaikojen toteutumisen tiedot verkkosivuillaan toimintayksiköittäin. Tällöin myös kansalaiset tietävät, mikä on kulloinenkin hoidon saatavuus.

− Valviran ja aluehallintovirastojen on seurattava ja valvottava hoitotakuun toteutumista. Tarvittaessa Valviran on määrättävä sanktio hyvinvointialueelle, joka ei noudata hoitotakuun määräaikoja, vaatii Partanen.

Saatavuutta parannettava myös erikoissairaanhoidossa

Eduskunta sääti terveydenhuollon hoitotakuusta jo vuonna 2005. Tavoitteena oli ohjata kuntia ja kuntayhtymiä hoitoonpääsyn parantamisessa. Silloin asetetut hoitotakuun määräajat olivat myös erikoissairaanhoidon osalta pitkiä kansainvälisestikin verrattuna.

− Hoidon jatkuvuuden ja saatavuuden kannalta olisi perusteltua asettaa tavoitteeksi erikoissairaanhoidon hoitotakuuaikojen puolittaminen tällä vaalikaudella nykyisestä kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen, Partanen ehdottaa.

Lue tiedote ePressissä