-

LPY: Hoitovelka pienemmäksi Kela-korvauksia korottamalla

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) esittää Kelan maksamien sairaanhoitokorvausten korottamista nopeana ja tehokkaana keinona hoitovelan pienentämiseksi. LPY:n esittämässä mallissa hyötyisivät terveyspalveluita tarvitsevat. Myös julkisen talouden tasapainon kannalta se olisi toimiva ratkaisu.

– Hoidon ja tutkimusten Kela-korvauksia voitaisiin korottaa merkittävästi siten, että se rahoitettaisiin nostamalla palkoista ja eläkkeistä perittävää sairausvakuutusmaksua. Tämä lisäisi verorasitusta, mutta se voitaisiin kompensoida alentamalla tuloverotusta, LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen sanoo.

LPY:n malli lisäisi laskennallisesti valtion menoja, kun verotulojen kertymä pienentyisi. Tolosen mukaan tosiasiassa valtio hyötyisi järjestelystä, koska sen avulla pystyttäisiin lyhentämään hoitovelkaa nopeasti.

– Kasvavissa tai hitaasti lyhenevissä jonoissa sairaudet pahenevat ja pitkittyvät. Tämä aiheuttaa valtiolle lisäkustannuksia, koska valtio rahoittaa palveluiden järjestämisestä vastaavien hyvinvointialueiden toiminnan, Tolonen painottaa.

Hoidon ja tutkimusten Kela-korvausten korottaminen olisi tärkeää siksi, että niiden avulla hoitoon hakeutuvat eivät kasvata julkisen terveydenhuollon jonoja. Kela-korvaukset ovat myös kustannustehokkaita, koska asiakas maksaa itse valtaosan tarvitsemansa terveyspalvelun kustannuksista.

– Esimerkiksi nykyisellä, erittäin matalalla Kela-korvausten tasolla valtio tukee 10 yleislääkärin vastaanottokäynnin rahoitusta yhden julkisella sektorilla tuotetun lääkärikäynnin hinnalla, Tolonen laskee.

Maan hallitus suunnittelee hoidon ja tutkimusten Kela-korvausten leikkaamista jopa 64 miljoonalla eurolla. LPY:n mielestä suunnitelma on vastuuton. Tiedossa olevien hoitojonojen lisäksi myös piilevä hoitovelka on suuri. Koronapandemia jatkuu. Uusina haasteina ovat Ukrainasta Suomeen sotaa pakenevien terveyspalveluista huolehtiminen ja terveydenhuollon henkilöstön lakkojen vaikutukset.

Tässä tilanteessa käyttöön pitäisi ottaa kaikki olemassa olevat resurssit ja työkalut mahdollisimman tehokkaasti.

– Kela-korvausten leikkaaminen tarkoittaisi sitä, että työkalupakista otettaisiin pois yksi käyttökelpoinen väline, harmittelee Tolonen.

Lue tiedote ePressissä