-

LPY: HUS:n suunnitelmat hallitusohjelman vastaisia

Tiedote
0 kommenttia

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yksityissairaalasuunnitelma ei ole linjassa maan hallituksen asettamien tavoitteiden kanssa.

Hallitus haluaa kehittää suomalaisia palvelumarkkinoita sekä selkeyttää yksityisen ja julkisen sektorin työnjakoa. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu mm. seuraavat tavoitteet:

- edistetään palveluiden järjestämis‐ ja tuotantovastuun selkeyttämistä ja eriyttämistä kunnissa
- selkeytetään julkisen sektorin harjoittaman elinkeinotoiminnan pelisääntöjä. Määritellään selkeä raami kuntien, kuntayhtymien, kuntien liikelaitosten ja muiden kuntien omistamien toimintayksiköiden harjoittamalle ja markkinoilla yritysten kanssa kilpailevalle elinkeinotoiminnalle
- edistetään hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittymistä kuntien palvelutarpeita tukeviksi.

Yksityissairaalamalli (HYKSin Oy) ei tue palveluiden järjestämis‐ ja tuotantovastuun selkeyttämistä ja eriyttämistä kuntasektorilla. Sairaanhoitopiirin tiloissa toimiva, sen resursseja yksinoikeudella hyödyntävä ja avoimilla markkinoilla toimiva yhtiö ei selkeytä julkisen sektorin harjoittaman elinkeinotoiminnan pelisääntöjä – päinvastoin.
– HYKSin Oy:n kustannusten erottaminen sairaanhoitopiirin kuluista ja niiden kohdentaminen yhtiön palveluihin ja sitä kautta tuotteiden hintaan on suorastaan mahdoton tehtävä. Vastaako yhtiö esimerkiksi kaikista tilojen ja laitteiden sekä tukipalvelujen käytöstä aiheutuneista kustannuksista? Vakuuttaako yhtiö käyttämänsä tilat ja laitteet – jos, niin miten? Seurauksena voidaan odottaa kilpailuvääristymiä ja häiriöitä markkinoilla, epäilee Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY on tehnyt asiasta vaikutusarvioita ja selvittänyt hankkeeseen liittyviä juridisia ongelmia.
– Olemme kyselleet kunnilta, mitä elinkeinopoliittisia tavoitteita niiden omistaman kuntayhtymän suunnittelema toiminta palvelee. Onko kyseinen toiminta kuntien strategioiden mukaista elinkeinopolitiikkaa? Jokainen markkinatalousjärjestelmää, elinkeinopolitiikkaa ja yritystoimintaa ymmärtävä tajuaa, miten kilpailuolosuhteita vääristävästä hankkeesta tässä on kysymys.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi
Lääkäripalveluyritykset ry