-

LPY: Julkinen terveydenhuolto ei selviä ilman yhteistyötä yksityisen kanssa

Tiedote
0 kommenttia

 

Yksityisten terveyspalvelualan yritysten tuottamat palvelut ovat olleet elintärkeitä monille kunnille ja kuntayhtymille. Ilman yksityisten palveluntuottajien hyödyntämistä ne eivät olisi selvinneet vastuistaan hyvinvointipalveluiden järjestäjänä. Niin toimien palveluita on pystytty tuottamaan kustannustehokkaammin. Tarve yksityisten toimijoiden julkiselle sektorille tuottamille palveluille ei katoa minnekään sote-uudistuksen myötä, vaikka hallitus näyttää näin uskovan.

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ihmettelee hallituksen halua puuttua kuntien tekemiin terveydenhuollon ostopalveluihin, joista osittais- ja kokonaisulkoistukset ovat vain murto-osa. Hallituksen sote-esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalveluita halutaan vähentää nykyisestä. Hallituksen sote-linjauksiin on jopa kirjattu, että tehtyjä ulkoistussopimuksia voitaisiin jälkikäteen mitätöidä.

Ostopalveluiden rajaamisesta uhkaa tulla hyvin kattava, sillä jo viisi prosenttia soten kokonaismenoista näytetään tulkittavan laajaksi ulkoistukseksi – näin esimerkiksi Päijät-Hämeessä suunnitteilla oleva perustason sote-palveluiden ulkoistaminen.

− Kyseessä on arvovalinta. Sen mukaisesti perustettavien sote-maakuntien pitäisi suosia julkisen sektorin omaa palvelutuotantoa. Tätä linjausta on vaikea perustella tarkoituksenmukaisuudella ja järkisyillä, toteaa LPY:n vt. puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

− Osin kyse on myös siitä, että ulkoistusten motiivina oletetaan olevan yksistään yritysten voitontavoittelu. Näin ei kuitenkaan ole. Kaikki ostopalvelu- ja ulkoistussopimukset ovat perustuneet kuntien ja kuntayhtymien tarpeeseen. Ne ovat sote-palveluiden järjestäjinä nähneet, että omat resurssit eivät riitä, ja kääntyneet yksityisten palveluntuottajien puoleen voidakseen turvata palveluiden riittävän saatavuuden ja laadun, pohtii Tolonen.

Kunnat ja kuntayhtymät ovat tavoitelleet ostopalveluiden hyödyntämisellä parempaa palveluiden saatavuutta ja kustannustehokkuutta. Nämä ovat olleet myös sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita koko sen valmistelun ajan.

− Sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä, miten toiminta organisoidaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo Tolonen.

Tolosen mukaan julkista terveydenhuoltoa nykymuodossaan ei olisi olemassa, jos ei olisi ollut saatavilla yksityisten toimijoiden palveluita julkista sektoria tukemassa.

− Olipa tuleva sote-ratkaisu millainen tahansa, tämä asetelma ei muutu. Julkinen terveydenhuolto ei selviä järjestämisvelvoitteistaan ilman yksityisiltä toimijoilta hankittavia palveluita. Niitä voidaan toteuttaa yksittäisinä hankintoina tai palveluseteleitä ja ulkoistusjärjestelyjä hyödyntäen. Varmaa on se, että ilman niitä ei selvitä tulevaisuudessakaan, väittää Tolonen.

LPY muistuttaa, että kuntien on toimittava voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Nyt hallitus esittää, että ulkoistuksia ei pitäisi tehdä, koska ne voivat olla tulevan sote-uudistuksen säädösten vastaisia.

− Kyllä kunnat ja kuntayhtymät osaavat itse kaikkein parhaimmin arvioida, mikä on se järjestely, jolla palvelut tuotetaan – tarvittaessa myös yksityisiä palveluita hankkimalla. Sitä ei pitäisi kenenkään sanella ylhäältä niin kauan kuin järjestämisvastuu on selkeästi kunnilla ja tulevaisuudessa maakunnilla, Tolonen muistuttaa.

Lue tiedote ePressissä