-

LPY: Julkinen tuotanto tärkeämpää kuin soten tavoitteet?

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveysministeriö markkinoi ministeri Kiurun johdolla hallituksen sote-uudistusta laajalla maakuntakierroksella. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) näkee hallituksen sote-uudistuksessa erikoisen perusvirityksen: sote-palvelutuotanto halutaan hinnalla millä hyvänsä keskittää julkiselle sektorille. Tärkeintä uudistuksessa vaikuttaa olevan julkisen palvelutuotannon suosiminen, ei soten tavoitteiden saavuttaminen.

LPY on huolissaan Marinin hallituksen lausunnolla olevasta sote-esityksestä. Jos sote-uudistus toteutetaan hallituksen esittämällä tavalla, ei sille asetettuja keskeisiä tavoitteita kyetä saavuttamaan.

− On olemassa aito vaara, että sote-uudistuksen myötä palveluiden saatavuus heikkenee, kansalaisten eriarvoisuus kasvaa ja kustannukset karkaavat käsistä. Toteutuu siis päinvastainen kehitys kuin mitä tavoitellaan, toteaa LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen huolestuneena.

− Kustannukset karkaavat käsistä, koska ehdotukseen ei sisälly riittävästi kannusteita tuottavuuden parantamiseen. Jos muun muassa väestön ikärakenteen muutoksesta johtuvaa kustannusten kasvua ei onnistuta hillitsemään, julkisen talouden alijäämä vain pahenee. Tämä johtaa verorasitteen kasvamiseen, kilpailukyvyn heikkenemiseen ja kansantalouden näivettymiseen, arvioi Partanen.

LPY:n mukaan yksityinen sektori pystyy pääsääntöisesti tuottamaan sote-palveluita tehokkaammin kuin julkinen sektori. Kustannusten kasvupaineita ja palveluiden saatavuusongelmia olisi mahdollista ehkäistä hankkimalla julkisen tuotannon tueksi nykyistä huomattavasti enemmän julkisrahoitteisia palveluita yksityisen sektorin tuottajilta.

Julkinen palvelu, mutta yksityisen tuottama

− Täytyy muistaa, että sote-palvelut ovat silloinkin samoja verovaroin rahoitettavia julkisia palveluita, joiden järjestämisvastuu on ja säilyy julkisella sektorilla – tuottajina vain ovat yksityisen sektorin toimijat, Partanen muistuttaa.

Ostopalveluiden hyödyntäminen on jo nyt arkipäivää. Se on käytännössä todettu hyväksi keinoksi parantaa palveluiden saatavuutta ja niiden tuotannon tehokkuutta. Hallituksen esityksessä ostopalveluita yksityisiltä halutaan rajoittaa ja asemoida yksityisen sektorin palveluntuottajat vain täydentävään rooliin. Jos näin todella tapahtuu, julkisesti rahoitettavien palveluiden saatavuus heikkenee ja määrä vähenee sitä mukaa, kun ostopalveluita vähennetään.

− Tulevat sote-maakunnat eivät pysty millään kasvattamaan omaa palvelutuotantoaan niin paljon, että se korvaisi vähenevät yksityiset ostopalvelut sekä pystyisi samanaikaisesti vastaamaan kasvavaan kysyntään, Partanen pohtii.

Lue tiedote ePressissä