-

LPY: Julkisen sektorin suosiminen sote-alan hankinnoissa lopetettava

Tiedote
0 kommenttia


Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ei kannata lausunnolla olevaa esitystä, jonka mukaan julkisen sektorin sidosyksiköiden suosimista sote-hankinnoissa jatkettaisiin vielä vuodella. Kyseessä on kilpailua vääristävä poikkeusmenettely, joka on perusteltua lopettaa.

Voimassa olevan hankintalain mukaan julkisen sektorin organisaation omistama sidosyksikkö voi myydä palveluitaan avoimilla markkinoilla enintään 5 prosentin ja enintään 500 000 euron osuudella liiketoiminnastaan. Sote-alalle on säädetty määräaikainen poikkeus, jonka mukaan sidosyksikön ulosmyyntiraja on 10 prosenttia ilman euromääräistä rajaa. 

Tämä sote-alan poikkeusjärjestely on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Nyt työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että poikkeusjärjestelyä jatketaan vuodella eli vuoden 2022 loppuun asti.

LPY vastustaa ministeriön esitystä. LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo, että sote-alan poikkeusjärjestely aiheuttaa kilpailuvääristymiä, jotka heikentävät palvelumarkkinoiden kehittämistä kustannustehokkaiksi. Sidosyksiköt saavat poikkeusmenettelyn myötä merkittävän kilpailuedun suhteessa samoilla markkinoilla toimiviin yrityksiin.

Tällaisia kilpailuvääristymiä on esiintynyt muun muassa laboratorio- ja kuvantamispalveluiden toimialoilla.

– Kilpailu- ja kuluttajavirasto on arvioinut, että sidosyksiköiden toimiminen markkinoilla voi lannistaa tai lamauttaa yksityisten yritysten toimintaa jopa sillä seurauksella, että ne poistuvat markkinoilta kokonaan. Tämä vähentää palvelutarjontaa sekä kilpailua ja sitä kautta heikentää palveluiden saatavuutta ja kasvattaa kustannuksia, Partanen kuvaa.

Partanen muistuttaa, että sote-alaa koskeva poikkeusjärjestely on ollut voimassa jo lähes viisi vuotta. Tarvittavat sopeutustoimet olisi hyvin pystynyt toteuttamaan siinä ajassa.

– Nykyinen hallitus on määrätietoisesti pyrkinyt vaikeuttamaan terveysalan yksityisten yritysten toimintaa. Se nähtiin paitsi sote-uudistuksen valmistelussa, myös koronakriisin hoitamisessa, kun yksityisen sektorin osaamista ei ole haluttu hyödyntää. Nyt se näkyy esityksessä jatkaa kilpailua vääristävää poikkeusmenettelyä sote-alalla, Ismo Partanen toteaa.

LPY:n lausunto julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta

Lue tiedote ePressissä