-

LPY kaatuneesta sote-ratkaisusta: Häviäjiä ovat kansalaiset

Tiedote
0 kommenttia

Yksityisiä terveydenhuollon palveluntuottajia edustava Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) on pettynyt siihen, että sote-uudistus ei toteutunut esitetyssä muodossa.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen painottaa, että häviäjiä ovat ennen kaikkea kansalaiset.

– Kukaan ei vielä tiedä, kuinka laaja uusi valmistelu on edessä, mutta varmaa on, että kestää vuosia ennen kuin palveluiden laatua ja saatavuutta pystytään merkittävästi parantamaan ja sote-menojen kasvua hillitsemään. Kaikkien sote-palveluita tuottavien yksiköiden epävarmuus jatkuu ja maakunnissa pitkään tehty ansiokas valmistelutyö uhkaa osin valua hukkaan, toteaa Partanen. 

– Yksityisten terveyspalveluntuottajien kohdalla toiminta jatkuu entisellään. Itse maksavien potilaiden lisäksi palveluita tarjotaan edelleen kunnille, kuntayhtymille ja yrityksille. Todennäköistä on, että yksityisiltä toimijoilta ostettavien, julkisesti rahoitettujen palveluiden kysyntä kasvaa edelleen julkisen sektorin kapasiteetti- ja rahoitusongelmien takia, arvioi Partanen.

Yksityiset sote-keskukset olisivat tuoneet sote-palveluihin kilpailun, joka olisi kirittänyt myös julkisia toimijoita palveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseen. Nyt tämä kannuste-elementti jää toteutumatta. 

Koska valinnanvapauslainsäädäntö ei edennyt, kansalaisella ei edelleenkään ole mahdollisuutta valita, kuka häntä hoitaa, ellei hän maksa hoitoa itse. Valinnanvapaus sote-palveluissa on kansainvälisessä vertailussa yleinen käytäntö ja sen puuttuminen tekee Suomesta erikoisen länsimaisen demokratian.

LPY kehottaa poliitikkoja unohtamaan ideologiset erimielisyydet ja keskittymään uuteen valmisteluun ennakkoluulottomasti. 

– Vaikka hallituksen esittämä sote-malli nyt kaatui, perusasioista eli uudistuksen tavoitteista on kohtuullisen laaja yksimielisyys. Edes keinoista ei ole kovin suurta erimielisyyttä muuten kuin niiden painotuksen ja käyttöönoton aikataulun suhteen, sanoo Partanen. 

LPY pitää tärkeänä, että uudessa valmistelussa tehdään edelleen selkeä ero palveluiden järjestämisen ja tuottamisen välillä. Uutta esitystä odotettaessa pitää tehostaa palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelit ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi tuottaa sote-palveluita ja parantaa niiden saatavuutta.

Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry, Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

Lue tiedote ePressissä