-

LPY: Kaikki palveluntuottajat samalle viivalle lääkehuollossa

Tiedote
0 kommenttia

 

Yksityiset terveyspalveluntuottajat joutuvat nykyisin hankkimaan lääkkeet eri ehdoilla kuin julkisen sektorin toimijat. Reilu kilpailu edellyttää, että kaikkien terveyspalveluntuottajien tulee voida ostaa tarvitsemansa lääkkeet samoilla periaatteilla. Kun apteekit ovat laajentamassa toimintaansa terveyspalveluiden tuottamiseen, on niiden toimittava kyseisen alan säännösten edellyttämällä tavalla.

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) toteaa lääkelain muuttamista koskevassa lausunnossaan, että julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ovat lääkehuollon osalta nykyisin eriarvoisessa asemassa. Julkisen sektorin toimijat voivat ostaa lääkkeet kaikkiin toimintayksiköihinsä tukkuhinnalla, toisin kuin yksityisen sektorin toimijat.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo, että julkisen sektorin näin saama kilpailuetu on varovastikin arvioiden vuositasolla miljoonien eurojen suuruinen. Yksityiset palveluntuottajat joutuvat ostamaan muun muassa kaikki rokotteet vähittäismyyntiä harjoittavasta apteekista, jolloin niiden hinta on usein jopa kaksinkertainen tukkuhintoihin verrattuna.

– Tämä julkisen sektorin saama merkittävä hintaetu on voimassa usein myös silloin, kun julkisen toimijan omistama osakeyhtiö tai liikelaitos toimii markkinoilla. Sote-uudistuksen myötä tämä kilpailuvääristymä lääkehuollon kustannuksissa eri palveluntuottajien välillä korostuu entisestään. Asia pitää korjata lääkelakia uudistettaessa, esittää Partanen.

LPY:n mielestä lääkehuollon periaatteiden yhdenvertaistaminen yksityisten ja julkisten terveyspalveluiden tuottajien kesken parantaisi lääkkeiden saatavuutta ja lääkehuollon laatua. Se johtaisi lääkekustannusten laskuun sekä kuluttajien maksamien lääke- ja rokotekulujen halpenemiseen. Reilun kilpailun myötä koko palvelujärjestelmän toiminta tehostuisi.

Jotkin apteekit tuottavat nykyisin tiettyjä terveyspalveluita, kuten veri- ja sokeriarvojen mittausta, ja ne haluaisivat laajentaa toimintaansa myös muiden terveyspalveluiden tuottamiseen. Riskinä on, että esimerkiksi rokotusten antaminen ilman terveydenhuoltoalan riittävää koulutusta vaarantaa potilasturvallisuuden. LPY:n mielestä myös apteekkien tulee noudattaa samaa terveydenhuollon yksiköiden perustamista ja toimintaa koskevaa sääntelyä kuin muiden alan palveluntuottajien.

– Terveyspalvelualan sääntelyä ollaan uudistamassa eduskunnan käsittelyssä olevan tuottajalain myötä. Mielestämme myös tulevaisuudessa terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava palvelutuotannosta vastaava johtaja ja siellä työskentelevillä on oltava riittävä terveydenhuollon koulutus, toteaa Partanen.

Lue tiedote ePressissä