-

LPY kannustaa aluevaltuustoja uudistamaan sotea

Tiedote
0 kommenttia

 

Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Niissä valittavien aluevaltuustojen vastuulle siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä sote- ja pelastuspalveluiden järjestäminen. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) kannustaa tulevia aluevaltuutettuja keskittymään olennaisiin asioihin ja pitämään mielessä sote-uudistuksen keskeiset tavoitteet.

Uuden aluehallinnon perustaminen liittyy vuosikymmenien ajan valmistellun sote-uudistuksen toteuttamiseen. Tämän tarpeellisen uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat palveluiden saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun taittaminen.

− Sote-uudistuksen hyvät ja kannatettavat tavoitteet voidaan saavuttaa vain siten, että koko palvelujärjestelmän tuottavuutta parannetaan merkittävästi. Muutoksen toteuttaminen on välttämätöntä, sillä nykyisillä toimintatavoilla ei voida jatkaa, kertoo LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta ohjaavat ns. runkolait kesäkuussa 2021. Ne tulivat voimaan heinäkuun alusta.

− Soten runkolait mahdollistavat enemmän kuin rajaavat. Uudistuksen myötä voimme rakentaa uutta ja purkaa toimimatonta vanhaa. Hyvinvointialueilla on nyt erinomainen tilaisuus uudistaa hallintorakenteiden lisäksi myös palveluprosessit ja toimintamallit, ottaa käyttöön uutta teknologiaa sekä lisätä palveluntuottajien välistä tervettä kilpailua, muistuttaa Tolonen.

Alueille perustetut väliaikaishallinnot vastaavat uudistuksen valmistelusta siihen asti, kun aluevaltuustot aloittavat toimikautensa 1.3.2022.

− Aluevaltuutetuista tulee paljon vartijoita. He viime kädessä ratkaisevat sen, kuinka sote-uudistus onnistuu. Siksi on erittäin tärkeää, että aluetasolla keskitytään olennaiseen ja tehdään oikeita päätöksiä sekä pidetään koko ajan mielessä soten tavoitteet, sanoo Tolonen.

LPY on sitoutunut soten tavoitteisiin ja tukenut kulloinkin valmisteluvastuussa ollutta maan hallitusta uudistuksen valmistelussa. Yhdistys on myös esittänyt ratkaisuvaihtoehtoja soten toteuttamiseksi. Omat aluevaaliteesinsä LPY julkisti 2.12.2021.

− Kannustamme hyvinvointialueita antamaan asukkailleen realistisen palvelulupauksen, hyödyntämään sen toteuttamisessa kaikkia käytettävissä olevia resursseja sekä huolehtimaan verovarojen tehokkaasta käytöstä, Tolonen kertoi esitellessään LPY:n aluevaaliteesejä.

Lue tiedote ePressissä