-

LPY: Kanta-palveluiden käyttömaksuista luovuttava

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) esittää sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksuista luovutaan vuoden 2025 alkuun mennessä.

Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut (Kanta-palvelut) ovat osa yhteiskunnan perusinfrastruktuuria kuten yleinen tieverkko ja verohallinnon tietojärjestelmät. LPY:n mielestä niiden pitää olla kaikkien toimijoiden käytössä joustavasti ja turvallisesti ilman erillisiä käyttömaksuja samalla tavalla kuin muukin infrastruktuuri on.

Kaikki terveyspalveluntuottajat ovat velvollisia liittymään ja toimittamaan tietoja julkisen sektorin ylläpitämään Kanta-palveluiden tietojärjestelmään.

− Tästä on aiheutunut ja aiheutuu niille merkittäviä lisäkustannuksia. Mielestämme nämä lisäkustannukset ovat palveluntuottajien osalta riittävä panostus valtakunnallisen tietojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon. Siksi Kanta-käyttömaksuista on luovuttava, vaatii LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY muistuttaa, että Kanta-palveluiden käyttömaksuista syntyvät kustannukset peritään viime kädessä palvelujärjestelmän asiakkailta.

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, joiden rahoituksesta vastaa valtio. Tällöin syntyi tilanne, jossa valtion rahoittamat hyvinvointialueet maksavat kansallisen tietojärjestelmän käytöstä valtiolle.

− Ei ole tarkoituksenmukaista pyörittää samaa valtion rahaa taskusta toiseen, Partanen toteaa.

Kanta-käyttömaksujen oikeudenmukainen kohdentaminen eri käyttäjille on osoittautunut erittäin haastavaksi. Kun tietojärjestelmäpalveluiden piiriin jatkossa tulevat myös sosiaalipalvelut, tämä kohdentaminen on vielä vaikeampaa. Lisäksi käyttömaksujen kerääminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä palveluntuottajille, Kelalle että valtiolle.

− Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden kustannukset pitää kattaa valtion budjetista vuoden 2025 alusta alkaen. Silloin ne kohdentuisivat mahdollisimman oikeudenmukaisesti: ne rahoitettaisiin verovaroilla kuten muutkin yhteiskunnan perusinfrastruktuuriin kuuluvat palvelut ja niistä aiheutuvat investointi- ja käyttökustannukset, kertoo Partanen.

Lue tiedote ePressissä