-

LPY: Kela kannustaa uudistumaan

Tiedote
0 kommenttia

 

Kela laajentaa yksityisen terveydenhuollon etävastaanottojen korvattavuutta. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) pitää Kelan päätöstä erinomaisena. Nyt koronapandemian aikana lähikontakteja voidaan etäpalveluiden avulla vähentää merkittävästi. Pitemmällä aikavälillä korvaus kannustaa kansalaisia käyttämään kustannustehokkaita digitaalisia palveluita. Näin hoitoon pääsy ja tuottavuus paranevat.

Kela on päättänyt uudistaa yksityisen terveydenhuollon käynneistä maksettavien sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausten eli niin sanottujen sava-korvausten myöntämisperusteita digitaalisissa etävastaanotoissa. Tähän saakka Kela on myöntänyt korvauksia ainoastaan sellaisista etävastaanotoista, jotka on toteutettu siten, että lääkäri on antanut hoitoa videon välityksellä.

Toukokuun alusta lähtien korvausta maksetaan myös muiden digitaalisten välineiden avulla annetusta etähoidosta. Videoyhteyden lisäksi palvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi puhelimen tai tunnistetun chat-yhteyden kautta. Tarvittaessa apuna käytetään suojattua sähköpostiyhteyttä, etämonitorointia tai välitettyjä kuvia tai näiden yhdistelmiä.

Etävastaanottokäynnistä asiakkaalle maksettava korvaus on 8 euroa yleislääkärin antamasta hoidosta ja 12 euroa erikoislääkärin antamasta hoidosta. Pelkkä postitse tai sähköpostilla annettu hoito ei täytä Kelan uusia korvauskriteereitä. Myöskään pelkkä reseptin uusiminen ei oikeuta korvaukseen.

Etäpalveluiden tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ajankäyttöä. Kelan laskelmien mukaan terveyskeskusten jonot lyhenisivät yli 250 000 lääkärikäynnin verran, jos noin 5 prosenttia nykyisistä noin 5 miljoonasta vuosittaisesta terveyskeskuskäynnistä siirtyisi etävastaanotoille. Kelan mukaan tavanomainen terveyskeskuskäynti maksaa yhteiskunnalle noin 120 euroa. Yksityislääkärien etävastaanottojen keskimääräinen hinta on noin 40 euroa, josta sava-korvaus olisi joko 8 tai 12 euroa. Ero kustannustehokkuudessa on siis merkittävä.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen painottaa, että etävastaanotto on tärkeä ja tehokas keino taistelussa koronapandemiaa vastaan. Lääkärille pääsee nopeasti ilman lähikontakteja, olipa sitten kyseessä koronaepäily tai jokin muu sairaus.

Partanen uskoo, että koronan selättämisen jälkeen etävastaanottojen määrä jatkaa kasvuaan, sillä terveyspalveluiden saatavuusongelmat ovat edelleen ratkaisematta. Kiireettömän vastaanottoajan saaminen terveyskeskuksesta kestää ns. normaaliaikana keskimäärin kymmenen päivää. Etävastaanotolle pääsee käytännössä heti.

Lue tiedote ePressissä