-

LPY: Kestävän kasvun ohjelmasta tukea myös yrityksille

Tiedote
0 kommenttia

 

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla pyritään vauhdittamaan kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä ohjelmasta pitäisi voida rahoittaa myös sote-yritysten kehittämishankkeita, jotka tukevat kyseisen ohjelman tavoitteita.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla on paljon yhtymäkohtia valmisteilla olevan sote-uudistuksen kanssa. Ohjelman ministeriryhmä onkin linjannut sen yleisiin tavoitteisiin useita sote-uudistuksen tavoitteita, muun muassa hoitoon pääsyn nopeuttamisen sekä tuottavuuden parantamisen digitalisaation ja datatalouden vahvistamisen avulla.

− On tarkoituksenmukaista ja perusteltua rahoittaa sote-uudistukseen ja sen tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä kehittämishankkeita kestävän kasvun ohjelmasta. Tällaisia ovat muun muassa digitaalisten palveluiden kehittäminen ja niiden käyttöönoton tukeminen, sanoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

− Myös yksittäisten yritysten tai useamman yrityksen yhteiset kehittämishankkeet voivat täyttää ohjelmarahoituksen edellytykset. Kestävän kasvun ohjelmasta pitäisikin voida rahoittaa myös sote-yritysten ja -yritysverkostojen kehittämishankkeita ja arvioida niitä samoilla kriteereillä kuin julkisen sektorin toimijoiden toteuttamia hankkeita, esittää Partanen.

Kasvuohjelman rahoitus vain kehittämishankkeisiin

Kestävän kasvun ohjelman avustusrahoitusta ei saa käyttää toimintoihin, jotka kuuluvat avustuksen saajan normaaliin toimintaan.

− Avustusrahoitusta ei siten ole tarkoitettu kunnan, kuntayhtymän tai hyvinvointialueen päivittäisen toiminnan rahoittamiseen ja hoitamiseen, kuten lisähenkilöstön palkkaamiseen hoitojonojen purkamiseksi, muistuttaa Partanen.

LPY:n mielestä on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitetaan vain sellaisia kehittämishankkeita, jotka mahdollistavat kyseiselle ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja joiden tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä.

− Tällaisia hankkeita voidaan aivan hyvin toteuttaa myös yksityisellä sektorilla ja tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden kanssa, toteaa Partanen.

 

Lue tiedote ePressissä