-

LPY: Koronakriisin hoitamisesta tehtävä väliarvio

Tiedote
0 kommenttia

 

Koronapandemia on aiheuttanut ennennäkemättömiä haasteita koko yhteiskunnalle. Niistä ei ole vielä selvitty. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) esittää väliarvion tekemistä koronakriisistä, sillä se mahdollistaa virheistä oppimisen ja luo myös edellytyksiä pahenevasta kriisistä selviämiseen.

Vaikka Suomi on tähän asti onnistunut koronakriisin hoitamisessa hyvin mihin tahansa Euroopan maahan verrattuna, emme saa tuudittautua hyvän olon tunteeseen. Virheitäkin on matkan varrella tehty. Koska kriisi näyttää syvenevän, LPY esittää väliarvion tekemistä siitä, kuinka kriisin hoitamisessa on tähän mennessä onnistuttu.

Väliarviossa tulisi verrata tehtyjä toimenpiteitä kriisin hoitamisen keskeisiin tavoitteisiin. Niitä ovat koronaviruksen leviämisen estäminen sekä kansalaisten ja yhteiskunnan suojeleminen. Erityisesti suojelua ovat tarvinneet riskiryhmät ja hauraimmat yksilöt.

− Vaikka suuressa kuvassa olemme onnistuneet hyvin, monelta osin on vielä parannettavaa. Merkittävä strateginen virhe tehtiin, kun koronaviruksen vastaiseen taisteluun ei sitoutettu ja otettu mukaan kaikkia toimijoita ja niiden resursseja. Hallituksella sekä sosiaali- ja terveysministeriöllä on ollut liian vahva luottamus siihen, että yksityisen sektorin palveluntuottajien resursseja ei tarvita, vaan julkinen sektori kykenee ratkaisemaan kriisin aiheuttamat haasteet omana työnään, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

Partasen mielestä kevättalvella tehdystä strategisesta virhearviosta seurasi ongelmia käytännön toimenpiteissä lähes kaikilla kriisin ratkaisemisen osa-alueilla organisoitumisesta viestintään ja johtamisesta yhteistyöhön.

− Tämä on aiheuttanut sen, että monet käytännön toimenpiteet eivät onnistuneet niin hyvin kuin olisi toivottu. Parantamisen varaa jäi, Partanen toteaa.

LPY:n mielestä väliarvioinnista olisi hyötyä sekä vastaisen varalle että myös yhä meneillään olevan kriisin hoitamisessa. Väliarviossa pitäisi etsiä vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka olimme varautuneet pandemian kohtaamiseen?
  • Mitä teimme, missä aikataulussa ja miksi?
  • Kohdennettiinko käytettävissä olevat resurssit oikein?
  • Mitä vaikutuksia erilaisilla toimenpiteillä oli?
  • Kuinka toimien olisimme voineet onnistua vieläkin paremmin?
  • Mitä lainsäädännön muutoksia tarvitaan, jotta varautuminen olisi tulevaisuudessa parempaa?
Lue tiedote ePressissä