-

LPY: Kunnat kehittämään palvelumarkkinoita

Tiedote
0 kommenttia

Kunnat voivat onnistuneella elinkeinopolitiikalla edistää toimivien markkinoiden syntymistä, sanoi Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaarissa tiistaina.

Ismo Partanen toivoo, että kunnat hyödyntävät nykyistä tehokkaammin markkinoita. Kuntien elinkeinopolitiikan tehtävä on kehittää yritysten toimintaympäristöä ja markkinoita.
– Suomessa voisi tulevaisuudessa olla monipuolinen ja tehokas terveyspalvelujärjestelmä, joka hyödyntää kehittyneitä terveyspalvelumarkkinoita kansalaisten parhaaksi. Kun eri toimijat ovat löytäneet paikkansa palvelujärjestelmässä ja -­‐markkinoilla, on mahdollista saada kustannussäästöjä ja tehostaa palvelutuotantoa, Ismo Partanen visioi.

Kaikki hyötyvät

Yritystoiminnan rooli uusien työpaikkojen ja verotulojen synnyttäjänä tunnetaan yleisesti, mutta silti sitä vielä vieroksutaan terveyspalveluista puhuttaessa. – Terveyspolitiikan ja hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteet eivät ole uhattuna. Markkinoiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä kaikki osapuolet voittavat. Palvelurakenne monipuolistuu, tehokkuus paranee, innovaatiotoiminta lisääntyy sekä palveluiden laatu ja saatavuus paranevat.

Kunnat voivat Partasen mukaan omilla toimenpiteillään vaikuttaa markkinoiden kehittymiseen ja niiden toimivuuteen.
– Kilpailu ja yhteistyö eivät sulje toisiaan pois, kunhan kilpailuvääristymiä ei synny. Huolestuttavaa kehitystä on nähty kunnallisten liikelaitosten levittäytymisessä markkinoille sekä palveluiden tuottamisessa omana työnä hinnalla millä hyvänsä. Ei voi olla kunnankaan etu pitää yllä liian suurta tuotantokoneistoa, joka joutuu purkamaan ylikapasiteettia markkinoille ja aiheuttaa siten markkinahäiriöitä, Partanen muistutti.

Viime vuonna yritykset tuottivat yli 20 prosenttia kaikista Suomessa tuotetuista terveyspalveluista. Hammaslääkäripalveluissa osuus oli yli 50 prosenttia, fysikaalisesta kuntoutuksesta 85 prosenttia. Työterveyspalveluista yksityinen sektori tuottaa tällä hetkellä noin 60 prosenttia ja avoterveydenhuollon palveluista noin 30 prosenttia.


Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi.