-

LPY kuntakyselyn tuloksista: Tahdon, mutta en halua

Tiedote
0 kommenttia

 

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää tämän vuoden loppuun mennessä, millainen rooli kunnilla olisi tulevan sote-rakenteen palvelutuotannossa. Tähän liittyen ministeriö on kysynyt kuntien mielipiteitä sote-palveluiden tuottamisesta. Kyselyn tulokset ovat ristiriitaisia. Yksityisen sektorin tuottamista palveluista ei kysytty. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) vetoaa, että kunnat kertoisivat näkemyksensä yksityisten sote-toimijoiden hyödyntämisestä palvelutuotannossa, kun selvityksen raporttiluonnos julkaistaan kommenttikierrokselle loka-marraskuun vaihteessa.

Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on tarkoitus siirtää maakunnille. Kyselyllään ministeriö selvitti kuntien näkemyksiä palveluiden tuottamisesta tulevassa sote-rakenteessa.

− Tahdon, mutta en halua. Näin voisi kuvata kuntien ristiriitaisia vastauksia, kommentoi LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

− Tulosten mukaan noin 60 prosenttia kunnista tahtoisi, että lakiin kirjattaisiin kunnille oikeus toimia sote-palveluiden tuottajina myös tulevaisuudessa. Valtaosa kunnista ei kuitenkaan haluaisi käyttää tätä oikeutta. Vain noin 35 prosenttia arvelee, että käyttäisi sitä, Partanen kertoo tuloksista.

Kaksi kolmasosaa suurista kaupungeista ei haluaisi lainkaan lakiin kirjattua oikeutta sote-palveluiden tuottamiseen. Yli 75 prosenttia kaikista kunnista vastusti mallia, jossa kunnat velvoitettaisiin tuottamaan palveluita.

Kunnilta ei kysytty mielipidettä siitä, mikä olisi yksityisten palveluntuottajien rooli tulevassa sote-järjestelmässä. Partanen pitää tätä merkittävänä puutteena selvityksessä.

− Hallitusohjelma linjaa, että palveluiden painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja että palvelut tuotetaan pääosin julkisena palveluna. Ohjelmassa todetaan, että perustason palveluiden saatavuutta parannettaessa otetaan huomioon tuottajakentän monipuolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus. Näitä linjauksia pitää selventää ja asiaa auttaisi, jos tietäisimme, mitä kunnissa ajatellaan yksityisten palveluiden roolista, Partanen sanoo.

− Nykytilanteessa kunnat eivät selviä velvoitteistaan ilman yksityisiä palveluita. Ne ovat osa kuntien palveluvalikoimaa. Vaikka palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, arki kohdataan paikallisesti. Jos yksityisiä palveluita alettaisiin vähentää, sillä olisi merkittäviä vaikutuksia kuntalaisten arkeen. En usko, että kunnissa halutaan tätä, Partanen sanoo.

Jotta asia ei jäisi arvailujen varaan, LPY vetoaa kuntiin, että ne kertoisivat sosiaali- ja terveysministeriölle mielipiteensä yksityisten palveluntuottajien hyödyntämisestä. Koko selvityksen raporttiluonnos julkaistaan loka-marraskuun vaihteessa laajalle kommentointikierrokselle. Kommentointiaikaa on kolme viikkoa. Lopullinen selvitys valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Kunnat tuottajina -kyselyn yhteenveto

Lue tiedote ePressissä