-

LPY kuntalaista: Kunnan keskityttävä perustehtäviinsä

Tiedote
0 kommenttia

Kuntien toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi 2000-luvulla. Valtiovallan kunnille määräämät tehtävät ovat lisääntyneet vuodesta toiseen. Lakisääteisiä tehtäviä kunnilla on jo lähes 600. Kuntatalouden tila on huolestuttava. Kunnat velkaantuvat, vaikka kuntalaisten verorasitusta lisätään jatkuvasti.

Kuntien ja kunnallisten organisaatioiden toimintaa säädellään kuntalailla, jota ollaan nyt uudistamassa. Hallituksen lakiesitys oli kesän lausuntokierroksella. LPY jätti oman lausuntonsa määräaikaan mennessä 26.8.2014.

LPY keskittyi lausunnossaan kuntien toimialan ja tehtävien määrittelyyn sekä kuntien elinkeinopolitiikkaan ja toimintaan markkinoilla liittyviin kysymyksiin. Kuntalailla on luotava kunnille edellytyksiä talouden vakauttamiseen.

LPY:n mielestä kuntien on keskityttävä julkisten ja lakisääteisten palveluiden järjestämisvastuun toteuttamiseen sekä elinkeinopolitiikassa yritystoiminnan olosuhteiden kehittämiseen ja markkinoiden toimivuuden edistämiseen.

Kuntien tehtävä ei ole kilpailla markkinoilla toimivien yritysten kanssa. Kunnat eivät myöskään saa toiminnallaan vääristää kilpailua tai muuten estää markkinoiden kehittymistä tai häiritä niiden toimivuutta. Kunta voi toimia palveluntuottajana vain markkinapuutteiden täydentäjänä.

26082014 LPY - Lausunto kuntalakiesityksestä