-

LPY: Kuntien elinkeinotoiminta vääristää kilpailua

Tiedote
0 kommenttia

Kataisen hallitus lupaa ohjelmassaan selkeyttää julkisen sektorin harjoittaman elinkeinotoiminnan pelisääntöjä. Tavoitteena on määritellä selkeä raami kuntien, kuntayhtymien, kuntien liikelaitosten ja muiden kuntien omistamien toimintayksiköiden harjoittamalle ja markkinoilla yritysten kanssa kilpailevalle yritystoiminnalle. Samassa yhteydessä hallitus lupaa edistää hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittymistä kuntien palvelutarpeita tukevaksi. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) pitää välttämättömänä, että kuntien kilpailua vääristävä toiminta kielletään lailla.

- Kuntien ja kuntayhtymien yritysten kanssa kilpaileva elinkeinotoiminta on viime vuosina lisääntynyt erityisesti terveydenhuoltoaloilla. Kunnalliset liikelaitokset ja yritykset tuottavat nykyisin entistä enemmän terveyspalveluja yrityksille ja muille omistajiensa ulkopuolisille tahoille eli avoimilla markkinoilla. Tämä toiminta pääsääntöisesti vääristää kilpailua ja estää markkinoiden kehittymisen, toteaa LPY:n puheenjohtaja Anni Vepsäläinen.

Vaalikaudella hallitus tavoittelee suurta kuntarakennemuutosta. Tavoitteena on tehostaa julkisen sektorin toimintaa ja turvata siten hyvinvointipalvelujen saatavuus myös tulevaisuudessa.

- Kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä on välttämätöntä selkeyttää kuntien elinkeinotoiminnan rooli ja tavoitteet. Toimivat palvelumarkkinat ovat myös kuntien ja kuntalaisten etu. Avoimilla markkinoilla kilpailu ja kilpailua vääristävä toiminta eivät voi tulevaisuudessa kuulua kuntien toimialaan, esittää LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) suunnittelee erillisen yhtiön perustamista markkinoille tapahtuvaa myyntiä varten. Tavoitteena on hyödyntää verorahoilla hankittuja tiloja ja laitteita yritystoiminnassa.

- Esitetty tavoite julkisten investointien nykyistä tehokkaammasta hyödyntämisestä on kannatettava, mutta esitetty keino yhtiön perustamisesta on väärä, sanoo Partanen.

- Hallitusohjelman kirjaukseen viitaten ja vedoten LPY esittää, että HUS ei kiirehtisi oman ratkaisunsa kanssa, koska yhtiön perustamiselle ei ole tarvetta. LPY:n näkemyksen mukaan HUS:n on perusteltua odottaa kansallisen tason linjauksia koskien kuntien elinkeinotoiminnan roolia ennen kuin se päättää oman yrityksen perustamisesta, esittää LPY:n vuosikokouksessa Helsingissä torstaina puhunut Vepsäläinen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi.